Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.18.
Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Helyi Építési Szabályzat módosítása a Keszthely, Balatonpart városfejlesztési komplex program keretében történő fejlesztések megvalósítása céljából szükséges.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A sportpálya területén tervezett épületkomplexum új, Vt-10 vprt jelű településközpont vegyes területbe került besorolásba. A hatályos terv szerinti Vt-9 vprt övezethez képest a elő-, oldal-, és hátsókertek méretében, az elhelyezhető funkciók, valamint a parkolók elhelyezésének tekintetében történik változás. A Vt-9 vprt övezete több helyen is előfordul ezért indokolt a terület új, önálló övezetbe sorolása. Az övezetben a műemlék felé eső közterület mentén az előkert 6,0 méterben került rögzítésre, mely alatt a „Pavilonsor” Hullám- és Balaton szálló felé eső, sétánnyal határos oldalát kell érteni. Ezen felül az övezetben a parkolószám biztosításának előírásai kerültek szabályozásra.
A 2. §-hoz
Indokolt a Köu-1 vprt övezet előírásait is pontosítani az elhelyezhető létesítmények tekintetében, hogy az övezetben közforgalom számára megnyitott út és parkoló kialakítása megoldható legyen.
A 3. §-hoz
A Z-2vprt övezetben a közforgalom számára megnyitott út és parkoló elhelyezhetőségének érdekében kiegészítésre volt szükség, valamint a Loclex önkormányzati jogszabályszerkesztési programnak való megfelelés miatt kerültek új szakaszba a rendelkezések.
A 4. §-hoz
A Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet előírásaihoz igazodva új különleges beépítésre nem szánt sport övezet került meghatározásra, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. Ezen a területen parkolót szeretne az önkormányzat kialakítani.
Az 5. §-hoz
A szabályozási terv rajzi változásainak átvezetését a V-4 jelű tervlap tartalmazza.
A 6. §-hoz
A jogszabályszerkesztés követelményeinek meg nem felelésből fakadó hiba kijavítása.
A 7. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.