Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a központi adótörvények szövegi változásán alapuló módosításokat, valamint az önálló gazdálkodás megteremtéséhez szükséges helyi adók meghatározását a helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az építményadó mértéknek 400,- Ft/m2-ről 600,- Ft/m2-re történő emelését tartalmazza.
A 2. §-hoz
Az építményadó alól adott kedvezmény 40%-ról 60%-ra történő emelését, valamint kizárólag a keszthelyi állandó lakosokra való alkalmazását tartalmazza.
A 3. §-hoz
A telekadó övezeti besorolás alapján adott mentességi határainak módosítását tartalmazza, az egységes 2000 m2 alatti mentességi határ I. övezet esetén 700 m2 alattira, II. övezet esetén 1500 m2 alattira módosul.
A 4. §-hoz
A telekadó adómértékének módosítását tartalmazza, I. övezet esetén egységesen 65,- Ft/m2-re 700 m2 feletti területek esetén, illetve a II. övezetben az 1500 és 2000 m2 közötti belterületi beépítetlen területeket is 20,- Ft/m2 adómértékkel adóztatja.
Az 5. §-hoz
A magánszemélyek kommunális adója esetén adható mentességeket kizárólag a keszthelyi állandó lakosokra alkalmazza.
A 6. §-hoz
A magánszemélyek kommunális adója esetén adható kedvezményeket kizárólag a keszthelyi állandó lakosokra alkalmazza.
A 7. §-hoz
Az idegenforgalmi adó mértéknek 450,- Ft/fő/vendégéjszakáról 550,- Ft/fő/vendégéjszakára történő emelését tartalmazza.
A 8. §-hoz
A szálláshely-szolgáltatók önkormányzat által előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettségének eltörlését tartalmazza.
A 9. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.