Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Keszthely város közművelődési feladatairól

Hatályos: 2023. 01. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
Keszthely város közművelődési feladatairól
Általános indokolás
A közművelődési feladatellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) szabályozza, mely meghatározza a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait. Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése indokolja.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet céljának ismertetése, összhangban a közművelődési törvény 83/A. § (1) bekezdésével.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályának ismertetése, összhangban a közművelődési törvény rendelkezéseivel.
A 3. §-hoz
Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai, feladatai, összhangban a közművelődési törvény rendelkezéseivel.
A 4. §-hoz
A közművelődési feladatellátás szervezeti kereteinek bemutatása.
Az 5. §-hoz
A közművelődés finanszírozására vonatkozó rendelkezések ismertetése.
A 6. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezés.
A 7. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.