Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 01. 27

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.27.
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
Általános indokolás
A Zala Vármegyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában foglaltak alapján szükségessé vált a Rendelet felülvizsgálata, figyelemmel a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekre és a jogszabály-szerkesztéssel kapcsolatos előírásokra.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Általános rendelkezések, a rendelet hatálya.
A 3–5. §-hoz
A köztemető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos szabályok.
A 6–8. §-hoz
A köztemető használati és igénybevételi rendje.
A 9. §-hoz
A ravatalozó használatának és igénybevételének rendje.
A 10. §-hoz és a 11. §-hoz
A temetési helyek meghatározása.
A 12. §-hoz és a 13. §-hoz
A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása, a sírjel megőrzendővé nyilvánítása.
A 14. §-hoz
A temetési hely feletti rendelkezési jog.
A 15. §-hoz
A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai
A 16–18. §-hoz
A temetési hely megváltásának, a temetőfenntartási hozzájárulás díja és a létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja.
A 19. §-hoz
A temetési helyek gazdálkodási szabályai.
A 20. §-hoz és a 21. §-hoz
Hatályon kívül helyező és hatályba léptető rendelkezések.