Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.25.
Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Hatáskör átruházásáról szóló rendelkezés hatályon kívül helyezése, valamint az építési beruházások, az áruk és szolgáltatások árainak emelkedése miatt indokolt a rendelet módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az Mötv. 32. § (2) bekezdés g) pontja szerint az önkormányzati képviselő a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testületnek rendeletben kell szabályoznia a kérelem benyújtásának és a kiesett jövedelem kifizetésének menetét.
A 2. §-hoz
Jelentős mértékű, az építés beruházások terén tapasztalható ár és munkadíj emelkedések, az eljárások eddigi tapasztalatai, valamint a közbeszerzési eljárás gyorsabb és egyszerűbb lebonyolítása érdekében indokolt az építési beruházásra vonatkozó értékhatár emelése.
A 3. §-hoz
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére az eddig átruházott hatáskör a képviselő-testülethez kerül.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezések.