Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának meghatározásáról

Hatályos: 2024. 01. 02

Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának meghatározásáról

2024.01.02.

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, továbbá a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdése 14. pontjában foglaltak értelmében az alábbi rendeletet alkotja

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadói jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásával - a (2) bekezdés kivételével - a polgármestert bízza meg, a bérbeadható lakások listáját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díja a képviselő-testület hozzájárulásával helyi közösségi, társadalmi érdekből, indokolt esetben változtatható.

2. § Szigetújfaluban az önkormányzat tulajdonában lévő összkomfortos és komfortos lakások bérleti díját a képviselő-testület, költségelv alapon a 2. mellékletben foglaltak szerinti összegben állapítja meg.

3. § (1) A lakás használati díja jogcímnélküli használat esetén:

a) jogcím nélküli használat kezdetétől a második hónap végéig a lakbérrel azonos,

b) a harmadok hónaptól a 6. hónapig a lakbér kétszerese,

c) a 7. hónaptól a lakbér négyszerese.

(2) A lakáshasználati díj (kötött díj) mértékét a képviselő-testület évente felülvizsgálja.

4. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjait a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A helyiségek bérleti díjai önkormányzati dolgozók és civil szervezetek által szervezett rendezvények esetén indokolt esetben polgármesteri hatáskörben változtathatók. Önkormányzati dolgozó részére a bérleti díj maximum 20 %-át engedheti el a polgármester.

5. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

6. §1

7. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 25/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások:

1. Polgármesteri Hivatal melletti szolgálati lakás Szigetújfalu, Fő út 45.

2. Fogorvosi rendelő melletti szolgálati lakás; Szigetújfalu, Fő út 40.

3. Iskola melletti szolgálati lakás; Szigetújfalu, Vasút utca 20.

2. melléklet a 25/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az összkomfortos lakások bérleti díját a képviselő-testület, költségelv alapon 1000,- Ft/m2/hó összegben állapítja meg.

3. melléklet a 25/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Fő út 43. szám alatti Napköziotthonos Konyha és Étterem bérleti díja:

1.1. Az étterem bérleti díja vásár vagy félnapos rendezvény esetén: bruttó 35.000,- Ft/alkalom

1.2. Az étterem bérleti díja egésznapos kb. 100 fős rendezvény kb. 20 órás időtartamra: bruttó 40.000,- Ft/alkalom

1.3. Szilveszteri rendezvény : bruttó 50 .000,- Ft/alkalom,

1.4. Konyha bérleti díja munkabér nélkül: bruttó 65.000,- Ft/alkalom

1.5. Konyhai tálalási eszközök kölcsönzési díja:

1.5.1. 200,- Ft + ÁFA /garnitúra

1.5.2. kaució: 15.000,- Ft /alkalom

1.5.3. Hiányzó tálalási eszköz esetén 1.000,- Ft + ÁFA/garnitúra pótdíjat kell fizetni.

2. Vendégház bérleti díja (az árak bruttó árak):

2.1. Rendezvény esetén a ki- és bepakolás díja minden megkezdett óra után 1000,- Ft+ÁFA/óra

2.2. Pince/Társalgó bérleti díja

2.2.1. 0-4 óra időtartamig 18.000,- Ft /alkalom

2.2.2. 4 óra felett 38.000,- Ft/alkalom

2.3. Pince/Társalgó bérleti díja esküvőre, eljegyzésre alkalmanként 50.000,- Ft /alkalom

2.4. Szilveszteri rendezvény díja

2.4.1. társalgó 50.000,-Ft/alkalom

2.4.2. pince 25.000,-Ft/alkalom

2.5. Szállásdíj étkezés nélkül 4.000,- Ft/fő/éjszaka

2.6. Szállásdíj étkezés nélkül minimum 2 éjszakától 3.700,-Ft/fő/éjszaka

2.7. Szállásdíj ágynemű és étkezés nélkül 3.700,- Ft/fő/éjszaka

2.8. Szállásdíj ágynemű és étkezés nélkül minimum 2 éjszakától 3.500,- Ft/fő/éjszaka

2.9. Étkezés árai:

2.9.1. reggeli: 1.000,- Ft/adag

2.9.2. hideg ebéd: 1.000,- Ft/adag

2.9.3. meleg ebéd: az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben szereplő vendégebéd mindenkori díja

2.9.4. hideg vacsora: 1.000,- Ft/adag

2.7.5. meleg vacsora: az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben szereplő vendégebéd mindenkori díja

3. Móra Ferenc Általános Iskola területén

lévő szolgálati lakás garázsának bérleti díja bruttó 20.000,- Ft/hó

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.