Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 15

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

2021.12.16.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. december 15-én lép hatályba, és 2021. december 16-án hatályát veszti.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.