Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15- 2021. 12. 15

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

2021.12.15.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2021. december 15-én lép hatályba, és 2021. december 16-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

„7. a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott településkép-védelmi ügyekben.”