Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 03. 12

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2022.03.12.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35. § (1) bekezdésében és a 143 § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a települési képviselőkre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. § A települési önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja bruttó 60 000 forint.

3. § (1) Ha a képviselő két egymást követő ülésről bejelentés nélkül, igazolatlanul távol van, akkor egy havi tiszteletdíját meg kell vonni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj megvonásáról a jegyző nyilvántartása alapján a pénzügyi ügyintéző intézkedik.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. március 1. napjától kell alkalmazni.