Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 04. 15- 2022. 04. 15

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

2022.04.15.

Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 2/2013. (V. 14.) önkormányzati rendelet.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015. (V.10.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 10/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 5/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

9. § Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 6/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2020. (XII.29.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.