Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
Általános indokolás
A Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) legutóbb 2021.júliusában tartott rendes ülésén vizsgálta felül. Az akkor elfogadott SZMSZ 4. számú mellékletének kiegészítése szükséges a településkép védelméről szóló 2016. évi CXXIV. törvény településkép-védelmi eszközökre vonatkozó hatásköri változásai miatt.
Ezen túl az SZMSZ 1. és 2. függeléke módosítandó az alpolgármesteri és bizottsági tag személyének változása miatt.
Részletes indokolás
1. § A Képviselő-testület átruházott feladat – és hatáskörét tartalmazó módosított mellékletére hivatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
2. § A hatályba léptető valamint hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.