Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Hatályos: 2021. 11. 15 09:14
a szociális célú tüzelőanyag juttatásról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz
Általános indokolás
A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra az Önkormányzat Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II.2.2.1. pontjábanmeghatározott jogcímen kapott vissza nem térítendő támogatást.
A támogatás igénylésének részletes feltételeire vonatkozóan az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet céljának meghatározása.
2. §-hoz
Az Önkormányzat által maximálisan biztosított szociális tüzelőanyag mennyiségét meghatározó rendelkezés.
3-4. § -hoz
A támogatás igénylésének részletes szabályait tartalmazó rendelkezések.
5. §-hoz
A hatásköri rendelkezések és a támogatás megállapításának, felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó részletszabályokat tartalmazó rendelkezések.
6. §-hoz
A rendelet hatályba léptető és hatályon kyvül helyező rendelkezéseit tartalmazza.