Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 03. 12
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
Általános indokolás
A költségvetést megalapozó rendeletek körében szükséges volt megalkotni az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet. A helyi önkormányzati rendeletnek meg kell felelnie a magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak, továbbá logikailag jól felépítettnek, jól áttekinthetőnek kell lennie. A tiszteletdíjakat eddig nem szabályozta helyi szinten az önkormányzat, így egy új helyi rendelet megalkotása vált szükségessé.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza. A rendeletben szükséges szabályozni a rendelet személyi hatályát, amely Rétközberencs Község Önkormányzata települési önkormányzati képviselőire terjed ki, kivéve a polgármestert és az alpolgármestert.
2. §-hoz
Az megállapított tiszteletdíj havi összegét szabályozó rendelkezést tartalmazza.
3. §-hoz
Szankciós szabályt tartalmazó rendelkezés, amely a nem igazolt módon távollévő képviselő esetében alkalmazandó.
4. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.