Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 06. 01
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz
A rendelet tervezet általános indokolása
A jogbiztonság, a jogrendszer stabilitása megkívánja, hogy a jogszabályok csak annyiban változzanak meg, amennyiben arra feltétlenül szükség van. A jogszabály számottevő részét vagy az egész szabályozás szempontjából alapvető jellegű rendelkezéseket (még ha csekély számú rendelkezésről is van szó) érintő változtatást új jogszabály alkotásával indokolt elvégezni.
A rendeletben jónéhány rendelkezéssel kapcsolatban állapított meg a felügyeleti szerv jogszabálysértést, ezért új rendelet megalkotása indokolt.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatkörében közművelődési alapszolgáltatásokat tartalmazza.
2-3. §-hoz
A közművelődési feladatok ellátásának módját, helyszíneit meghatározó rendelkezéseket tartalmazza.
4. §-hoz
A közművelődési feladatok ellátása során történő együttműködést szabályozó rendelkezéseket tartalmazza.
5-6. §-hoz
A feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi feltételekről szóló rendelkezéseket tartalmazza.
7. §-hoz
Hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.