Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–14. melléklethez
A bevételek és kiadások módosítására a korábbi testületi döntések átvezetése, valamint az előirányzatok - időközi teljesítés adatokat figyelembe véve – helyesbítése miatt van szükség.
1. §-hoz
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegének, valamint költsévetéi egyenlegének módosítását tartalmazza.
2. §-hoz
Az Önkormányzat 2021. évi eredeti és módosított költsgvetési előirányzatainak részletezéséről szóló mellékleteket tartalmazza.
3. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelezéseket tartalmazza.