Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 16- 2015. 09. 16

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk  (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el


1. §


(1) A 2015. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az  önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdésében megállapított


a) Költségvetési bevételét


6 911 E Ft-tal


b) Költségvetési kiadását


6 911 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2015. évi


c) módosított költségvetési bevételét

466 173 E Ft-ban

d) módosított költségvetési kiadását

490 867 E Ft-ban

e) a költségvetési egyenleg összegét

f) -ebből működési

g)          felhalmozási

-24 694 E Ft-ban

-20 697 E Ft

-   3 997 E Ft


állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

a) 1 534  E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

b)-   154 E Ft

Dologi kiadások

c)  1 688 E Ft

Egyéb működési célú kiadások, ezen belül

d)  1 688 E Ft

Elvonások, befizetések

e)   154 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

f)   154 E Ft

                                      Beruházásokg) 5 223 E Ft

                                        Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §  (1) Az  önkormányzat módosítás utáni előirányzatait a   rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1. 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 10., 11., 12., 13.mellékletei, tájékoztató táblái tartalmazzák.


(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1. 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 10., 11., 12., 13., számú mellékletei, tájékoztató táblái  helyébe a rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1. 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 10., 11., 12., 13.,mellékletei, tájékoztató táblái  lépnek.3. §  (1) Ez a rendelet kihirdetés napján 12.00 órakor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblára történő kifüggesztésével gondoskodik.


Györtelek, 2015. szeptember 15.
 Halmi József                                                              dr. Sipos Éva

              polgármester                                                                  jegyző