Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról

Hatályos: 2012. 05. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról

2012.05.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzeti ünnepeken Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Rákóczi út 2-től a Rákóczi út 47-ig terjedő közterület fellobogózása történik Magyarország zászlajával.

(2) Magyarország zászlajának és Salgótarján Megyei Jogú Város címeres zászlajának váltakozó sorrendben történő kihelyezése valósul meg az (1) bekezdésben meghatározott közterületeken található villanyoszlopokon. A zászlók kihelyezését a nemzeti ünnep előtti utolsó munkanapon, levételét pedig a nemzeti ünnep utáni első munkanapon a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi.

(3) A polgármester határozhat arról, hogy nemzeti ünnepeken az (1) bekezdésben meghatározott közterületeken kívül más közterületnek a (2) bekezdés szerinti fellobogózására is sor kerüljön.

(4) A nemzeti ünnepeken kívül Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról, a fellobogózás módjáról, a fellobogózás során használatos lobogókról a polgármester határoz.

2. § Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.