Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2021. 03. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

2021.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Salgótarján városban területi ellátási kötelezettséggel alapellátásban egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra és védőnőkre.

2. § Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó kötelező feladatait Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján, feladat-ellátási szerződéssel, valamint más helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján látja el.

3. § (1) Az egyes felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó utcák és közterületek névjegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az egyes házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó utcák és közterületek névjegyzékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az egyes fogorvosi körzetekhez tartozó utcák és közterületek, valamint a köznevelési intézmények névjegyzékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A területi védőnői ellátási körzetekhez tartozó utcák névjegyzékét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az iskolai védőnői ellátási körzetekhez tartozó intézmények jegyzékét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás körzetét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(7) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás körzetét a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a háziorvosi körzetekről szóló 38/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelete, valamint a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 48/2006. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 14/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1

Felnőtt háziorvosi körzetek területi beosztása

1. 1. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

2.

Báthory István út

3.

Béke körút

4.

Béke út

5.

Fáy András körút

6.

Gazdasági út

7.

Kercseg út

8.

Mikszáth Kálmán út

9.

Móricz Zsigmond út

10.

Ruhagyári út

11.

Zrínyi Miklós út

2. 2. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Ady Endre út

2.

Aknász út

3.

Alsó Idegér út

4.

Bányász út

5.

Bem utca 22-24

6.

Bereczki Máté út

7.

Berkenye köz

8.

Corvin út

9.

Csuszka utca

10.

Domb utca

11.

Dugdel puszta

12.

Erdész út

13.

Felső Idegér út

14.

Fürdő út

15.

Gerber Frigyes köz

16.

Gurgyalag utca

17.

Gyurtyános

18.

Karancs út

19.

Kővár út

20.

Kővirág utca

21.

Kun utca

22.

Meggyvágó utca

23.

Mezei út

24.

Pinty utca

25.

Poszáta utca

26.

Szeder köz

27.

Virágos utca

28.

Vörösbegy utca

29.

Zemlinszky Rezső utca

3. 3. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Berzsenyi Dániel út

2.

Damjanich út

3.

Erdőalja köz

4.

Hargita körút

5.

Hunyadi körút

6.

József Attila

7.

Kazinczy Ferenc. út

8.

Pécskő út 8-tól 54-ig

9.

Vereckei utca

10.

Szerpentin út 19-től 47-ig

11.

Szerpentin út 30-tól 52-ig

4. 4. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Alagút utca

2.

December 8. tér

3.

Huta utca

4.

Lőwy Sándor út

5.

Munkácsy út

6.

Rákóczi út 45-111-ig, és 42-134-ig

7.

Szerpentin út 1/A; 1/B

8.

Tanács út 2-től 10-ig és 11.

9.

Úttörők út

5. 5. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Acélgyári út

2.

Árpád út

3.

Balassi út

4.

Deák Ferenc út

5.

Derencsényi utca

6.

Dózsa György út

7.

Dornyay utca

8.

Eresztvényi út

9.

Fácán utca

10.

Fecske utca

11.

Felső Vár út

12.

Galamb utca

13.

Gólya utca

14.

Jókai sor

15.

Kaszinó sor

16.

Madách Imre út

17.

Medves puszta

18.

Medvesi út

19.

Mikes Kelemen út

20.

Nádas utca

21.

Orgona utca

22.

Salgó puszta

23.

Salgó út 1-29-ig

24.

Szapolyai János út

25.

Törökvész út

26.

Vár út

27.

Zenthe Ferenc park

28.

Zsombékos utca

6. 6. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Bem utca 7. és 2-12-ig

2.

Játszó út

3.

Meredek utca 2-40-ig és 1-41-ig

4.

Rákóczi út 26-38-ig és 23-43-ig

5.

Szenes út

6.

Szent Flórián tér

7.

Szerpentin út 5-17-ig és 2-28-ig

8.

Tanács út 1-5-ig

7. 7. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

II. András király út

2.

Állomás út

3.

Baglyasi út

4.

Bajcsy-Zsilinszky út 63-tól 101-ig

5.

Bóna Kovács Károly út

6.

Cinege utca

7.

Csokonai út 2-6-ig

8.

Dűlő utca

9.

Erkel köz

10.

Erkel út

11.

Fakopáncs utca

12.

Frankel Leó út

13.

Furák Teréz köz

14.

Fülemüle út

15.

Gárdonyi Géza út

16.

Jakubi utca

17.

Kakukk József út

18.

Katalin utca

19.

Kertész utca

20.

Kisvasút utca

21.

Nagy-Sándor József út

22.

Petőfi út

23.

Rákóczi út 113-tól 143-ig és 136-tól 186-ig

24.

Régiposta utca

25.

Temető út

26.

Vásártér út

27.

Vasút út

8. 8. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Dobó Katica út 2-től 50/A-ig

2.

Dobó Katica köz 2-től 22-ig

3.

Faiskola út

4.

Forgách Antal telep

5.

Forgách Antal út

6.

Irinyi János út

7.

Kazári út

8.

Kovácshegy köz

9.

Liszt Ferenc út

10.

Margittáró utca

11.

Mikóvölgyi út

12.

Munkás út

13.

Somlyói út 2., 3., 4.

14.

Szérűskert út

15.

Téglagyár köz

16.

Újaknai út

17.

Vasvári Pál köz

18.

Vasvári Pál út

19.

Völgy utca

9. 9. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Akácos út

2.

Bátki József utca

3.

Borbély Lajos utca

4.

Bugát Pál út

5.

Dér utca

6.

Építők utca

7.

Fenyves út

8.

Harmat utca

9.

Határ út

10.

Hegyi út

11.

Ilona út

12.

Izsó Miklós út

13.

Jónásch körút

14.

Kisfaludy Sándor út

15.

Kisponyi út

16.

Liliom út

17.

Művész köz

18.

Nádasdi körút

19.

Pécskő puszta

20.

Rózsa út

21.

Rudolfi út

22.

Salakhegy út

23.

Salgó út 31-65-ig és 2-től 70-ig

24.

Somogyi Bacsó út

25.

Szelei út

26.

Szögverő utca

27.

Táncsics út

28.

Tarjáni út 1-43-ig és 2-től 46-ig

29.

Tározó utca

30.

Zagyvai Rakodó utca

31.

Zalka út

10. 10. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Arany János út 2-10-ig, és 3-9-ig

2.

Fő tér

3.

Kistarján út 8.

4.

Klapka György utca

5.

Március 15. út

6.

Mérleg utca

7.

Pécskő út 2-6-ig

8.

Rákóczi út 2-10-ig

9.

Rákóczi út 5.

11. 11. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Ánizs utca

2.

Batsányi út 1-től 19-ig és 2-től 20-ig

3.

Bazsalikom utca

4.

Borsikafű utca

5.

Csokonai út 1-től 147-ig és 8-tól 214-ig

6.

Egressy Béni út

7.

Eötvös Lóránd út

8.

Kakukkfű utca

9.

Kálmán Imre út

10.

Kapor utca

11.

Kölcsey utca

12.

Lakatos Péter út

13.

Majoránna utca

14.

Mandula utca

15.

Nagymező út

16.

Paprika utca

17.

Patakpart út

18.

Pecsenyéző utca

19.

Réka köz

20.

Rozmaring utca

21.

Rózsafa út

22.

Sugár út

23.

Szabó Ervin út

24.

Tárkony utca

25.

Torma utca

26.

Viola utca

27.

Zsázsa utca

12. 12. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Akna telep

2.

Déryné út 25.

3.

Hársfa út

4.

Centrál köz

5.

Hősök útja 20-50-ig és 31-65-ig

6.

Radnóti köz

7.

Szánasalja út

8.

Zöldfa út

13. 13. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Asztalos út

2.

Beatrix utca

3.

Budavölgy utca

4.

Corvina utca

5.

Csalános utca

6.

Csernyik völgy

7.

Farkasbükk út

8.

Feketesereg utca

9.

Fénykő út

10.

Fenyvesalja út

11.

Határőr út

12.

Holló utca

13.

Homok utca

14.

Huszita utca

15.

Iskola út

16.

Kisszállás utca

17.

Mátyás király útja

18.

Nagykert út

19.

Őrhegy út

20.

Ötvözetgyár út

21.

Petikláza

22.

Posta út

23.

Rónai út

24.

Sallai út

25.

Szilváskő puszta

26.

Tarjáni út 45-53-ig

27.

Vadvirág út

28.

Vajda János út

29.

Váralja út

30.

Vasas út

31.

Zagyva út

32.

Zagyvafő út

14. 14. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Arany János út 22-70-ig és 15-től 39-ig

2.

Kissomlyó utca

3.

Kistarján út 2.,4., 6.

4.

Pécskő út 5-től 25-ig

15. 15. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Beszterce tér 2., 3.

2.

Camping út

3.

Gedőci utca

4.

Görbe utca

5.

Gyermekkert utca

6.

Hold utca

7.

Medves körút

8.

Teraszos utca

9.

Ybl Miklós út 53-63-ig és 86-104-ig

16. 16. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Csillag utca

2.

Füleki út 72-től 160-ig és 59-től 201-ig

3.

Gedőc puszta

4.

Kékkői utca

5.

Kőműves köz

6.

Madzsar József utca

7.

Pitypang utca

8.

Sebaji út

9.

Vadas kert

10.

Vadaskerti út

11.

Vadaskert-külső út

12.

Ybl Miklós út 1-51-ig és 2-84-ig

17. 17. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Bagókői út

2.

Bajza József utca

3.

Juhász Gyula út

4.

Kőbánya utca

5.

Köves utca

6.

Lovassy László köz

7.

Magyabánya telep

8.

Nyerges utca

9.

Perczel Mór utca

10.

Sátorhegy utca

11.

Somoskői út

12.

Szemere Bertalan utca

13.

Vároldal utca

14.

Wesselényi utca

A 17. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése megállapodás alapján Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére átadva.

18. 18. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Barátság utca

2.

Blaha Lujza út

3.

Budapesti út

4.

Csalogány út

5.

Csókás körút

6.

Csókás puszta

7.

Gagarin utca

8.

Hősök útja 2-18-ig

9.

Jenő utca

10.

Kér utca

11.

Keszi utca

12.

Kinizsi Pál út

13.

Kamilla utca

14.

Kotyháza puszta

15.

Kotyházi út

16.

Kürtgyarmat út

17.

Liptay út

18.

Makarenkó út 2-6-ig

19.

Megyer utca

20.

Nyék utca

21.

Park út

22.

Patak út

23.

Radnóti Miklós út

24.

Szécsényi út

19. 19. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Bercsényi út

2.

Déryné út 3-tól 23-ig és 2-től 8-ig

3.

Gorkij körút 2-től 16-ig, 52-től 64-ig, 63-tól 71-ig és 73-tól 85-ig

4.

Gyöngyvirág utca

5.

Kankalin utca

6.

Makarenkó út 1-től 7-ig, 8-tól 64-ig, 33-tól 65-ig és 66-tól 94-ig

7.

Szarkaláb utca

8.

Zatkó utca

20. 20. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Alkotmány út 2-6-ig, 1-9-ig és 18-20-ig

2.

Füleki út 2-70-ig és 1-57-ig

3.

Gizella út

4.

Kassai sor

5.

Kossuth Lajos út

6.

Liget út

7.

Losonci út

8.

Május 1. út

9.

Mártírok útja

10.

Meszes utca

11.

Múzeum tér

12.

Óvoda tér

13.

Pipishegy út

14.

Szent István tér

21. 21. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Batsányi út 22-34-ig és 21-39-ig

2.

Bródy Sándor út

3.

Búzavirág utca

4.

Csehov utca

5.

Csorbóka

6.

Esze Tamás út

7.

Frigyes körút

8.

Gorkij körút 2-től 16-ig, 1-27-ig és 66-tól 72-ig

9.

Gulibás utca

10.

Haris köz

11.

Honvéd út

12.

Hulladék-lerakó út

13.

Ikravirág utca

14.

Nyárjas puszta

15.

Nyírfácska út

16.

Sisakvirág utca

17.

Tűzliliom utca

18.

Winhardi út

22. 24. számú felnőtt háziorvosi körzet

A

1.

Áfonya utca

2.

Almafa utca

3.

Aranyeső utca

4.

Bajcsy-Zsilinszky út 1-61-ig és 2-től 20-ig

5.

Barack út

6.

Barackfa utca

7.

Bartók Béla út

8.

Bimbó utca

9.

Birsalma utca

10.

Bodza utca

11.

Borbolya utca

12.

Boróka utca

13.

Ciklámen utca

14.

Ciprus utca

15.

Cseresznye utca

16.

Csille köz

17.

Diófa utca

18.

Dobó Katica út 1-től 37-ig

19.

Dobó Katica köz 1-től 33-ig

20.

Egri utca

21.

Eperfa utca

22.

Erzsébet tér

23.

Fagyal utca

24.

Fazekas Mihály út

25.

Fűzfa utca

26.

Galagonya utca

27.

Gesztenye utca

28.

Gyöngyvessző utca

29.

Hanga utca

30.

Hérics utca

31.

Ibolya utca

32.

Jázmin utca

33.

Katona József út

34.

Kikerics utca

35.

Kökény utca

36.

Körtefa utca

37.

Köszméte utca

38.

Labdarózsa utca

39.

Levendula utca

40.

Liliomfa utca

41.

Magyal utca

42.

Málna utca

43.

Meggyfa utca

44.

Meredek út 1.

45.

Mogyoró utca

46.

Munkásotthon tér

47.

Nap utca

48.

Nefelejcs út

49.

Nektarin utca

50.

Nyár utca

51.

Páfrány utca

52.

Pécskő út 1-3-ig

53.

Pécskő-kerti utca

54.

Pipacs utca

55.

Puszpáng utca

56.

Ribizli utca

57.

Ringló utca

58.

Som utca

59.

Somlyói út 1. és 5-től 21-ig illetve 6-tól 50-ig

60.

Szamóca utca

61.

Szerpentin út 3.

62.

Szilvafa utca

63.

Szilváskert utca

64.

Szőlő utca

65.

Teréztáró utca

66.

Tiszafa utca

67.

Tulipánfa utca

68.

Vadszőlő utca

69.

Vájár utca

70.

Virág utca

71.

Völgyhíd utca

72.

Zsálya utca

23. 28. számú háziorvosi körzet; hajléktalanok ellátása

24. Háziorvosi ügyeleti ellátás

A

B

C

1.

Az ellátás működtetője

Az ellátás formája

Az ellátás körzete

2.

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja; 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

városi központi vegyes ügyeleti ellátás

Salgótarján közigazgatási területe

2. melléklet a 14/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez2

Házi gyermekorvosi körzetek területi beosztása

1. 3. számú házi gyermekorvosi körzet

A

1.

Acélgyári út 2-62-ig

2.

Alagút út

3.

Alkotmány út 7-9-ig és 18-20-ig

4.

Alsó Idegér út

5.

Bányász út

6.

Barack utca

7.

Bem utca 2-18-ig

8.

Bereczki Máté út

9.

Berkenye köz

10.

Corvin út

11.

Csuszka utca

12.

December 8. tér

13.

Domb út

14.

Dugdel puszta

15.

Erdész út

16.

Erzsébet tér

17.

Felső Idegér út

18.

Fürdő út

19.

Gerber Frigyes köz

20.

Gyurgyalag utca

21.

Gyurtyános

22.

II. András király út

23.

Játszó utca

24.

Karancs út

25.

Kassai sor 4-8-ig, és 16-30-ig

26.

Kisvasút utca

27.

Kossuth Lajos út

28.

Kővirág út

29.

Kun utca

30.

Lőwy Sándor út

31.

Mártírok útja

32.

Meggyfa utca

33.

Meggyvágó utca

34.

Meszes utca

35.

Mezei út

36.

Mogyoró utca

37.

Óvoda tér

38.

Pinty utca

39.

Poszáta utca

40.

Rákóczi út 23-43-ig, és 26-38-ig

41.

Szeder köz

42.

Szelei út

43.

Szent István tér

44.

Szerpentin út 2-12-ig

45.

Tanács út

46.

Úttörők út

47.

Virágos út

48.

Vörösbegy utca

49.

Zagyvai Rakodó utca

50.

Zsálya utca

2. 4. számú házi gyermekorvosi körzet

A

1.

Áfonya utca

2.

Almafa utca

3.

Aranyeső utca

4.

Baglyasi út

5.

Bimbó utca

6.

Birsalma

7.

Bóna Kovács Károly út

8.

Borbolya utca

9.

Boróka utca

10.

Ciklámen utca

11.

Cinege utca

12.

Ciprus utca

13.

Csille köz

14.

Cseresznye utca

15.

Dobó Katica köz

16.

Dobó Katica út

17.

Dűlő utca

18.

Egri utca

19.

Erkel köz

20.

Erkel út

21.

Fagyal utca

22.

Fakopáncs utca

23.

Forgách Antal telep

24.

Forgách Antal út

25.

Frankel Leó út

26.

Furák Teréz köz

27.

Fülemüle út

28.

Fűzfa utca

29.

Galagonya utca

30.

Gesztenye utca

31.

Gyöngyvessző utca

32.

Hanga utca

33.

Hérics utca

34.

Hulladék-lerakó út

35.

Ibolya utca

36.

Irinyi János út

37.

Jakubi utca

38.

Jázmin utca

39.

Kakukk József út

40.

Katalin utca

41.

Kazári út

42.

Kikerics utca

43.

Kovácshegy köz

44.

Kökény utca

45.

Körtefa utca

46.

Köszméte utca

47.

Labdarózsa utca

48.

Levendula utca

49.

Liliomfa utca

50.

Liszt Ferenc út

51.

Magyal utca

52.

Málna utca

53.

Mikóvölgyi út

54.

Munkás út

55.

Páfrány utca

56.

Pécskő-kerti utca

57.

Petőfi út 40-től 204-ig és 39-től 145/M-ig

58.

Pipacs utca

59.

Puszpáng utca

60.

Rákóczi út 52-től 184-ig és 81-től 129-ig

61.

Ribizli utca

62.

Ringló utca

63.

Som utca

64.

Somlyói út

65.

Szamóca utca

66.

Szent Flórián tér

67.

Szerpentin út 14-től 52-ig és 3-tól 47-ig

68.

Szérűskert utca

69.

Szilvafa utca

70.

Szilváskert utca

71.

Szőlő utca

72.

Téglagyár köz

73.

Temető út

74.

Teréztáró út

75.

Tiszafa utca

76.

Tulipánfa utca

77.

Újaknai út

78.

Vadszőlő utca

79.

Vájár utca

80.

Vasvári Pál út

81.

Vasvári Pál köz

82.

Virág utca

83.

Völgy utca

84.

Völgyhíd utca

85.

Winhardi út

3. 5. számú gyermekorvosi körzet

A

1.

Alkotmány út 2-től 6-ig

2.

Arany János út 15-től 39-ig

3.

Árpád út

4.

Bagóköz utca

5.

Bajza József utca

6.

Balassi utca

7.

Bem utca 22

8.

Csernyik völgy

9.

Deák Ferenc út

10.

Derencsényi utca

11.

Dornyay utca

12.

Eresztvényi út

13.

Fáy András körút

14.

Fecske utca

15.

Felső Vár út

16.

Gazdasági út

17.

Galamb utca

18.

Gizella út

19.

Gólya utca

20.

Jókai sor

21.

Juhász Gyula utca

22.

Kassai sor 14-től 16-ig

23.

Kercseg út

24.

Kissomlyó utca

25.

Kistarján út

26.

Kőbánya utca

27.

Köves utca

28.

Liget út

29.

Lovassy László köz

30.

Madách Imre út

31.

Magyarbánya telep

32.

Május 1. út

33.

Medves puszta

34.

Medvesi út

35.

Mikes Kelemen út

36.

Nádas utca

37.

Nyerges utca

38.

Orgona utca

39.

Perczel Mór utca

40.

Pipishegy utca

41.

Salgó puszta

42.

Sátorhegy utca

43.

Somoskői út

44.

Szapolyai János út

45.

Szemere Bertalan utca

46.

Törökvész út

47.

Vár út

48.

Vároldal utca

49.

Wesselényi utca

50.

Ybl Miklós út 2-től 100-ig

51.

Ybl Miklós út 1-től 51-ig és a 63. szám

52.

Zenthe Ferenc park

53.

Zsombékos utca

4. 6. számú gyermekorvosi körzet

A

1.

Batsányi út

2.

Bercsényi Miklós út

3.

Bródi Sándor út

4.

Budapesti út 2/B-től 66-ig és 1-től 51-ig

5.

Csokonai út

6.

Déryné út 1-15-ig, 15/A

7.

Egressy Béni út

8.

Eötvös Lóránd út

9.

Esze Tamás út

10.

Fácán utca

11.

Gagarin utca

12.

Gyöngyvirág utca

13.

Haris köz

14.

Honvéd út

15.

Kálmán Imre út

16.

Kankalin utca

17.

Kölcsey utca

18.

Lakatos Péter út

19.

Makarenkó út

20.

Mandula utca

21.

Nagymező út

22.

Patakpart utca

23.

Petőfi út 2-től 38-ig és 5-től 37-ig

24.

Réka köz

25.

Rózsafa út

26.

Sugár út

27.

Szabó Ervin út

28.

Szarkaláb utca

29.

Viola utca

30.

Zatkó utca

5. 7. számú gyermekorvosi körzet

A

1.

Akácos út

2.

Arany J. út 2-től 70-ig és 3-tól 13-ig

3.

Asztalos út

4.

Bátki József utca

5.

Beatrix utca

6.

Béke út

7.

Borbély Lajos utca

8.

Bugát Pál út

9.

Budavölgy utca

10.

Corvina utca

11.

Csalános utca

12.

Dér utca

13.

Dózsa György út

14.

Építők utca

15.

Farkasbükk út

16.

Feketesereg utca

17.

Fénykő út

18.

Fenyves út

19.

Fenyvesalja út

20.

Fogaskerekű út

21.

Fő tér

22.

Harmat utca

23.

Határ út

24.

Határőr út

25.

Hegyi út

26.

Holló utca

27.

Homok utca

28.

Huszita utca

29.

Ilona út

30.

Iskola út

31.

Izsó Miklós út

32.

Jónásch körút

33.

Kaszinó sor

34.

Kisfaludy Sándor út

35.

Klapka György utca

36.

Liliom út

37.

Losonci utca

38.

Március 15. utca 14-től 34--ig

39.

Margittáró út

40.

Mátyás király útja

41.

Mérleg utca

42.

Művész köz

43.

Nádasdi körút

44.

Nagykert utca

45.

Ötvözetgyár út

46.

Őrhegy út

47.

Pécskő puszta

48.

Pécskő út 2.

49.

Posta út

50.

Rákóczi út 2-től 10-ig

51.

Rónai út

52.

Rózsa út

53.

Rudolfi út

54.

Salakhegy út

55.

Salgó út 38-tól 66-ig és 5-től 65-ig

56.

Sallai út

57.

Somogyi Bacsó út

58.

Szilváskő puszta

59.

Szögverő utca

60.

Táncsics út

61.

Tarjáni út

62.

Tározó utca

63.

Vadvirág utca

64.

Vajda János út

65.

Váralja út

66.

Vasas út

67.

Zagyva út

68.

Zagyvafő utca

69.

Zalka út

6. 8. számú gyermekorvosi körzet

A

1.

Acélgyári út 1-től 75-ig

2.

Báthori István út

3.

Béke körút

4.

Beszterce tér

5.

Camping út

6.

Csillag utca

7.

Füleki út

8.

Gedőc puszta

9.

Gedőci utca

10.

Görbe utca

11.

Gyermekkert utca

12.

Hold utca

13.

Kékkői utca

14.

Kisponyi út

15.

Kisszállás út

16.

Kőműves köz

17.

Madzsar József utca

18.

Medves körút 2-től 98-ig és 5-től 63-ig

19.

Mikszáth Kálmán út

20.

Móricz Zsigmond út

21.

Ruhagyári út 2-től 30-ig és 1-től 11-ig

22.

Salgó út 1-től 3-ig és 4-től 8/D-ig

23.

Sebaji út

24.

Teraszos utca

25.

Vadas kert

26.

Vadaskert-külső út

27.

Vadaskerti út

28.

Ybl M. út 53-tól 61-ig és 102-től 104-ig

29.

Zrínyi Miklós út

7. 9. számú gyermekorvosi körzet

A

1.

Akna-telep

2.

Déryné út 2-8-ig és 15/B és 17-től 25-ig

3.

Hársfa út

4.

Szánasalja út

5.

Zöldfa út

8. 10. számú gyermekorvosi körzet

A

1.

Ady Endre út

2.

Aknász út

3.

Alkotmány út 1-től 5-ig

4.

Bajcsy-Zsilinszky út

5.

Barackfa utca

6.

Bartók Béla út

7.

Berzsenyi Dániel út

8.

Damjanich út

9.

Diófa utca

10.

Eperfa utca

11.

Erdőalja köz

12.

Faiskola út

13.

Fazekas Mihály út

14.

Hargita körút

15.

Hunyadi körút

16.

József Attila út

17.

Katona József út

18.

Kazinczy Ferenc út

19.

Kővár út

20.

Március 15. út 2-től 12-ig

21.

Meredek utca

22.

Munkácsy út

23.

Múzeum tér

24.

Nap utca

25.

Nektarin utca

26.

Nyár utca

27.

Pécskő út 4-től 184-ig és 1-től 31/A-ig

28.

Pitypang utca

29.

Rákóczi út 42-től 48-ig és 45-től 75-ig

30.

Salgó út 10-től 36-ig

31.

Szenes út

32.

Szent István tér

33.

Szerpentin út 1. helyette. 1/A, 1/B

34.

Vásártér út

35.

Vasút út

36.

Vereckei utca

37.

Zemlinszky Rezső utca

9. 11. számú gyermekorvosi körzet

A

1.

Állomás út

2.

Ánizs utca

3.

Barátság utca

4.

Bazsalikom utca

5.

Blaha Lujza út

6.

Borsikafű utca

7.

Budapesti út 2.

8.

Búzavirág utca

9.

Centrál köz

10.

Csalogány utca

11.

Csehov utca

12.

Csókás körút

13.

Csókás puszta

14.

Csorbóka utca

15.

Frigyes körút

16.

Gárdonyi Géza út

17.

Gorkij körút

18.

Gulibás utca

19.

Gyöngyvirág utca

20.

Hősök útja

21.

Huta utca

22.

Ikravirág utca

23.

Jenő utca

24.

Kakukkfű utca

25.

Kankalin utca

26.

Kamilla utca

27.

Kapor utca

28.

Kertész utca

29.

Keszi utca

30.

Kér utca

31.

Kinizsi Pál út

32.

Kotyháza puszta

33.

Kotyházi út

34.

Kürtgyarmat utca

35.

Liptay út

36.

Majoránna utca

37.

Megyer utca

38.

Nyárjas puszta

39.

Nyék utca

40.

Nyírfácska utca

41.

Paprika utca

42.

Park út

43.

Patak út

44.

Pecsenyéző utca

45.

Radnóti köz

46.

Radnóti Miklós út

47.

Régiposta utca

48.

Rozmaring utca

49.

Sisakvirág utca

50.

Szarkaláb utca

51.

Szécsényi út

52.

Tárkony utca

53.

Torma utca

54.

Tűzliliom utca

55.

Vadszőlő utca

56.

Zsázsa utca

3. melléklet a 14/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez3

Fogorvosi körzetek területi beosztása

1. 1. számú vegyes fogorvosi körzet:

A

1.

Arany János út

2.

Berzsenyi Dániel út

3.

Damjanich út

4.

Erdőalja köz

5.

Hargita körút

6.

Hunyadi körút

7.

József Attila út

8.

Kazinczy Ferenc út

9.

Kissomlyó utca

10.

Kistarján út

11.

Klapka György utca

12.

Kossuth Lajos út

13.

Május 1. út

14.

Március 15. utca

15.

Mártírok útja

16.

Mérleg utca

17.

Salgó út

18.

Vereckei utca

1.1. Köznevelési intézmények

1.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Óvodája

1.1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája
1.1.3 Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium páros évfolyam

2. 3. számú vegyes fogorvosi körzet:

A

1.

Borbély Lajos utca

2.

Csillag utca

3.

Csokonai út

4.

Egressy Béni út

5.

Eötvös Lóránd út

6.

Gedőc puszta

7.

Hold utca

8.

Kálmán Imre út

9.

Kékkői utca

10.

Kisponyi út

11.

Kisszállás út

12.

Kölcsey utca

13.

Kőműves köz

14.

Lakatos Péter út

15.

Liptay út

16.

Madzsar József utca

17.

Mandula utca

18.

Nagymező út

19.

Patakpart utca

20.

Pecsenyéző utca

21.

Réka köz

22.

Rózsafa út

23.

Sebaji út

24.

Sugár út

25.

Szabó Ervin út

26.

Szelei út

27.

Vadaskert

28.

Vadaskert- külső út

29.

Vadaskerti út

30.

Viola utca

31.

Ybl Miklós út

2.1. Köznevelési intézmények

2.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodája

2.1.2. Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és készségfejlesztő Iskola

2.1.3. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagiskolája

3. 4. számú vegyes fogorvosi körzet:

A

1.

Ady Endre út

2.

Alkotmány út

3.

Aknász út

4.

Alsó Idegér út

5.

Bányász út

6.

Bereczki Máté út

7.

Berkenye köz

8.

Budavölgy utca

9.

Corvin út

10.

Csalános utca

11.

Csernyik völgy

12.

Csuszka utca

13.

Domb utca

14.

Dugdel puszta

15.

Feketesereg utca

16.

Felső Idegér út

17.

Füleki út

18.

Gerber Frigyes köz

19.

Gyurgyalag utca

20.

Gyurtyános

21.

Homok utca

22.

Huszita utca

23.

Iskola út

24.

Kassai sor

25.

Kisponyi puszta

26.

Kővár út

27.

Kővirág utca

28.

Kun utca

29.

Liget út

30.

Mátyás király útja

31.

Meggyvágó utca

32.

Mezei út

33.

Nagyponyi puszta

34.

Ötvözetgyár út

35.

Petikláza

36.

Petőfi út

37.

Pinty utca

38.

Pipishegy utca

39.

Poszáta utca

40.

Sallai út

41.

Szeder köz

42.

Tarjáni út

43.

Vadvirág utca

44.

Virágos utca

45.

Vörösbegy utca

46.

Zemlinszky Rezső utca

3.1. Köznevelési intézmények

3.1.1. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium páratlan évfolyam

3.1.2. Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium

3.1.3. Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

4. 5. számú vegyes fogorvosi körzet:

A

1.

Acélgyári út

2.

Akácos út

3.

Alagút utca

4.

Báthori István út

5.

Bátki József utca

6.

Béke körút

7.

Béke út

8.

Bugát Pál út

9.

Dér utca

10.

Dózsa György út

11.

Építők utca

12.

Fenyves út

13.

Gazdasági út

14.

Görbe utca

15.

Harmat utca

16.

Határ út

17.

Ilona út

18.

Izsó Miklós út

19.

Jónásch körút

20.

Kaszinó sor

21.

Kercseg út

22.

Kisfaludy Sándor út

23.

Liliom út

24.

Mikszáth Kálmán út

25.

Móricz Zsigmond út

26.

Művész köz

27.

Nádasdi körút

28.

Pécskő puszta

29.

Rudolfi út

30.

Ruhagyári út

31.

Salakhegy út

32.

Somogyi Bacsó út

33.

Szerpentin út

34.

Szögverő utca

35.

Táncsics út

36.

Tározó utca

37.

Zagyvai Rakodó utca

38.

Zalka út

39.

Zrínyi Miklós út

40.

Pitypang utca

4.1. Köznevelési intézmények

4.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Vadvirág Tagóvodája

4.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Tagóvodája

4.1.3. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Gyermekkert Tagóvodája

4.1.4. Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája

5. 6. számú vegyes fogorvosi körzet

A

1.

Aranyeső utca

2.

Barackfa utca

3.

Bem utca

4.

Bimbó utca

5.

Birsalma utca

6.

Boróka utca

7.

Ciklámen utca

8.

Ciprus utca

9.

Cseresznye utca

10.

Diófa utca

11.

Dobó Katica köz

12.

Dobó Katica út

13.

Egri utca

14.

Eperfa utca

15.

Fagyal utca

16.

Faiskola út

17.

Forgách Antal telep

18.

Forgách Antal út

19.

Fűzfa utca

20.

Galagonya utca

21.

Gyöngyvessző utca

22.

Hérics utca

23.

Hősök útja

24.

Irinyi János út

25.

Játszó utca

26.

Karancs út

27.

Kazári út

28.

Kikerics utca

29.

Kovácshegy köz

30.

Köszméte utca

31.

Labdarózsa utca

32.

Levendula utca

33.

Liliomfa utca

34.

Liszt Ferenc út

35.

Losonci utca

36.

Lőwy Sándor út

37.

Magyal utca

38.

Margittáró út

39.

Meredek utca

40.

Mikóvölgyi út

41.

Mogyoró utca

42.

Munkás út

43.

Munkásotthon tér

44.

Nektarin utca

45.

Őrhegy út

46.

Páfrány utca

47.

Pécskő-kerti utca

48.

Puszpáng utca

49.

Ringló utca

50.

Som utca

51.

Somlyói út

52.

Szamóca utca

53.

Szent Flórián tér

54.

Szérűskert utca

55.

Szilvafa utca

56.

Szilváskert utca

57.

Tanács út

58.

Téglagyár köz

59.

Tiszafa utca

60.

Tulipánfa utca

61.

Újaknai út

62.

Vadszőlő utca

63.

Vájár utca

64.

Vasvári Pál köz

65.

Vasvári Pál út

66.

Völgy utca

67.

Winhardi út

68.

Zsálya utca

5.1. Köznevelési intézmények

5.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Baglyasi Tagóvodája

5.1.2. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Dornyay Béla Tagiskolája

6. 7. számú vegyes fogorvosi körzet:

A

1.

Barátság utca

2.

Beszterce tér

3.

Blaha Lujza út

4.

Bródy Sándor út

5.

Budapesti út

6.

Csalogány utca

7.

Csehov utca

8.

Csókás puszta

9.

Erzsébet tér

10.

Esze Tamás út

11.

Frigyes körút

12.

Gagarin utca

13.

Gizella út

14.

Honvéd út

15.

Jenő utca

16.

Kamilla utca

17.

Keszi utca

18.

Kér utca

19.

Kinizsi Pál út

20.

Kotyháza puszta

21.

Kotyházi út

22.

Kürtgyarmat utca

23.

Megyer utca

24.

Nagykert utca

25.

Nyárjas puszta

26.

Nyék utca

27.

Nyírfácska utca

28.

Park út

29.

Patak út

30.

Radnóti Miklós út

31.

Rákóczi út

32.

Szécsényi út

33.

Szenes út

6.1. Köznevelési intézmények

6.1.1. Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum

6.1.2. Nógrád Megyei SZC Stromfeld Aurél Technikum

7. 8. számú vegyes fogorvosi körzet:

A

1.

Árpád út

2.

Bagókői út

3.

Bajza József utca

4.

Balassi út

5.

Deák Ferenc út

6.

Derencsényi utca

7.

Dornyay utca

8.

Eresztvényi út

9.

Fácán utca

10.

Fecske utca

11.

Felső Vár út

12.

Galamb utca

13.

Gólya utca

14.

Jókai sor

15.

Juhász Gyula utca

16.

Kőbánya utca

17.

Köves utca

18.

Lovassy László köz

19.

Madách Imre út

20.

Magyarbánya telep

21.

Medves puszta

22.

Medvesi út

23.

Mikes Kelemen út

24.

Nádas utca

25.

Nyerges utca

26.

Orgona utca

27.

Perczel Mór utca

28.

Salgó puszta

29.

Sátorhegy utca

30.

Somoskői út

31.

Szapolyai János út

32.

Szemere Bertalan utca

33.

Törökvész út

34.

Vár út

35.

Vároldal utca

36.

Wesselényi utca

37.

Zenthe Ferenc park

38.

Zsombékos utca

A 8. sz. vegyes fogorvosi körzet működtetése megállapodás alapján Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére átadva.

8. 9. számú vegyes fogorvosi körzet

A

1.

Akna telep

2.

Állomás út

3.

Baglyasi út

4.

Bóna Kovács Károly út

5.

Camping út

6.

Cinege utca

7.

Csókás körút

8.

Dűlő utca

9.

Erdész út

10.

Erkel köz

11.

Erkel út

12.

Fáy András körút

13.

Fakopáncs utca

14.

Frankel Leó út

15.

Furák Teréz köz

16.

Fülemüle út

17.

Gárdonyi Géza út

18.

Gedőci utca

19.

Haris köz

20.

II. András király út

21.

Jakubi utca

22.

Kakukk József út

23.

Katalin utca

24.

Kertész utca

25.

Kisvasút utca

26.

Nagy - Sándor József út

27.

Óvoda tér

28.

Pécskő út

29.

Régiposta utca

30.

Rózsa út

31.

Temető út

32.

Teraszos utca

33.

Vasút út

34.

Vásártér út

8.1. Köznevelési intézmények

8.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvodája

8.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Aprófalva Tagóvodája

8.1.3. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Kodály Zoltán Tagiskolája

9. 10. számú vegyes fogorvosi körzet

A

1.

Áfonya utca

2.

Almafa utca

3.

Asztalos út

4.

Bajcsy-Zsilinszky út

5.

Barack utca

6.

Bartók Béla út

7.

Beatrix utca

8.

Bercsényi Miklós út

9.

Borbolya utca

10.

Corvina utca

11.

Csille köz

12.

Déryné út

13.

Farkasbükk út

14.

Fazekas Mihály út

15.

Fénykő út

16.

Fenyvesalja út

17.

Fő tér

18.

Fürdő út

19.

Gesztenye utca

20.

Gorkij körút

21.

Gyöngyvirág utca

22.

Hanga utca

23.

Határőr út

24.

Holló utca

25.

Ibolya utca

26.

Jázmin utca

27.

Kankalin utca

28.

Katona József út

29.

Kökény utca

30.

Körtefa utca

31.

Makarenkó út

32.

Málna utca

33.

Meggyfa utca

34.

Meszes utca

35.

Múzeum tér

36.

Nap utca

37.

Nefelejcs utca

38.

Nyár utca

39.

Pipacs utca

40.

Posta út

41.

Ribizli utca

42.

Rónai út

43.

Szarkaláb utca

44.

Szent István tér

45.

Szilváskő puszta

46.

Szőlő utca

47.

Teréztáró utca

48.

Váralja út

49.

Vajda János út

50.

Virág utca

51.

Vasas út

52.

Völgyhíd utca

53.

Zagyva út

54.

Zagyvafő utca

55.

Zatkó utca

9.1. Köznevelési intézmények

9.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Nyitnikék Tagóvodája

9.1.2. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János Tagiskolája

10. 11. számú vegyes fogorvosi körzet

A

1.

Ánizs utca

2.

Batsányi út

3.

Bazsalikom utca

4.

Borsikafű utca

5.

Búzavirág utca

6.

Centrál köz

7.

Csorbóka utca

8.

December 8. tér

9.

Gulibás utca

10.

Gyermekkert utca

11.

Hársfa út

12.

Hegyi út

13.

Hulladék-lerakó út

14.

Huta utca

15.

Ikravirág utca

16.

Kakukkfű utca

17.

Kapor utca

18.

Majoránna utca

19.

Munkácsy út

20.

Medves körút

21.

Paprika utca

22.

Radnóti köz

23.

Rozmaring utca

24.

Sisakvirág utca

25.

Szánasalja út

26.

Tárkony utca

27.

Torma utca

28.

Tűzliliom utca

29.

Úttörők út

30.

Zöldfa út

31.

Zsázsa utca

32.

Lakcím nélküli

10.1. Köznevelési intézmények

10.1.1. Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium

10.1.2. Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye

10.1.3. Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző

11. Fogorvosi ügyelet

A

B

C

1.

Az ellátás működtetője

Az ellátás formája

Az ellátás körzete

2.

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja

vegyes fogorvosi ügyelet heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon

Salgótarján közigazgatási területe

4. melléklet a 14/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez4

Védőnői körzetek

1. 2. sz. területi védőnői körzet

A

1.

Árpád út

2.

Balassi út

3.

Báthori István út

4.

Béke körút

5.

Beszterce tér

6.

Camping út

7.

Csillag utca

8.

Deák Ferenc utca

9.

Derencsényi út

10.

Eresztvényi út

11.

Fácán utca

12.

Fecske utca

13.

Felső Vár út

14.

Füleki út

15.

Gedőc puszta

16.

Gedőci út

17.

Görbe utca

18.

Gyermekkert utca

19.

Hold utca

20.

Jókai sor

21.

Kékkői út

22.

Kőbánya utca

23.

Kőműves köz

24.

Lovassy László köz

25.

Madách Imre út

26.

Madzsar József utca

27.

Medves körút

28.

Medves puszta

29.

Medvesi út

30.

Mikes Kelemen út

31.

Mikszáth Kálmán út

32.

Ruhagyári út

33.

Salgó puszta

34.

Sebaji út

35.

Szapolyai János út

36.

Teraszos utca

37.

Törökvész út

38.

Vár út

39.

Várberek út

40.

Ybl Miklós út 53-tól 61-ig és 102-től 104-ig

41.

Zenthe Ferenc park

42.

Zrínyi Miklós út

43.

Zsombékos utca

1.1. Körzetben ellátott óvoda:

1.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Gyermekkert Tagóvodája, Salgótarján Gyermekkert utca 1.

2. 3. sz. területi védőnői körzet

A

1.

Bagókői út

2.

Bajza József utca

3.

Fáy András körút

4.

Gazdasági út

5.

Gizella út

6.

Juhász Gyula utca

7.

Kercseg út

8.

Kossuth Lajos út

9.

Köves utca

10.

Liget út

11.

Losonci utca

12.

Magyarbánya telep

13.

Május 1. út

14.

Mártírok útja

15.

Móricz Zsigmond út

16.

Orgona út

17.

Nyerges utca

18.

Perczel Mór utca

19.

Pipishegy út

20.

Sátorhegy utca

21.

Somoskői út

22.

Szemere Bertalan utca

23.

Vadas kert

24.

Vadaskerti út

25.

Vadaskert-külső út

26.

Vároldal utca

27.

Wesselényi utca

28.

Ybl Miklós út 1-51-ig, 20-től 100-ig és a 63.sz.

2.1. Körzetben ellátott óvoda:

2.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvodája, Salgótarján, Fáy András körút 35. fsz. 1

3. 4. sz. területi védőnői körzet

A

1.

Asztalos út

2.

Bátki József út

3.

Beatrix utca

4.

Béke út

5.

Budavölgy utca

6.

Bugát Pál út

7.

Corvina utca

8.

Csalános utca

9.

Csernyik völgy

10.

Dér utca

11.

Építők utca

12.

Farkasbükk út

13.

Feketesereg utca

14.

Fénykő út

15.

Fenyves út

16.

Fenyvesalja út

17.

Fogaskerekű út

18.

Harmat utca

19.

Határőr út

20.

Holló utca

21.

Homok utca

22.

Huszita utca

23.

Iskola út

24.

Izsó Miklós út

25.

Kisfaludy Sándor út

26.

Kisponyi út

27.

Liliom út

28.

Margittáró út

29.

Mátyás király út

30.

Művész köz

31.

Nagykert utca

32.

Őrhegy út

33.

Ötvözetgyár út

34.

Pécskő puszta

35.

Posta út

36.

Rónai út

37.

Rózsa Ferenc út

38.

Rudolfi út

39.

Salakhegy út

40.

Salgó út 1-től 39-ig és 26-tól 70-ig

41.

Sallai út

42.

Somogyi Bacsó út

43.

Szilváskő puszta

44.

Táncsics út

45.

Tarjáni út

46.

Tározó utca

47.

Tóth Ferenc utca

48.

Vadvirág utca

49.

Vajda János út

50.

Váralja út

51.

Vasas út

52.

Zagyva út

53.

Zagyvafő utca

54.

Zalka út

3.1. Körzetben ellátott óvoda:

3.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Vadvirág Tagóvodája Salgótarján, Őrhegy út 2.

3.1.2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Tagóvodája, Salgótarján, Acélgyári út 63.

4. 5. sz. területi védőnői körzet

A

1.

Acélgyári út

2.

Akácos út

3.

Arany János út

4.

Borbély Lajos utca

5.

Dózsa György út

6.

Fő tér

7.

Határ út

8.

Hegyi út

9.

Ilona út

10.

Jónásch körút

11.

Kassai sor 16-tól 52-ig

12.

Kaszinó sor

13.

Kissomlyó utca

14.

Kistarján út

15.

Klapka György utca

16.

Mérleg utca

17.

Meszes köz

18.

Meszes utca

19.

Nádasi körút

20.

Rákóczi út 2-től 10-ig

21.

Salgó út 2-től 24-ig

22.

Szögverő utca

23.

Zagyvai Rakodó Utca

24.

4.1. Körzetben ellátott óvoda:

4.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Óvodája 50 %-a, Salgótarján, Arany János út 19/B.

5. 7. sz. területi védőnői körzet

A

1.

Aknász út

2.

Alagút út

3.

Alkotmány út 1-től 11-ig

4.

Alsó Idegér

5.

Bányász út

6.

Bartók Béla út

7.

Bem út

8.

Bereczki Máté út

9.

Berkenye köz

10.

Corvin út

11.

December 8. tér

12.

Domb utca

13.

Dugdel puszta

14.

Erdész út

15.

Felső Idegér

16.

Fürdő utca

17.

Gerber Frigyes köz

18.

Gyurtyános

19.

Huta utca

20.

Játszó utca

21.

Karancs út

22.

Kassai sor

23.

Kővár út

24.

Kővirág utca

25.

Lőwy Sándor út

26.

Mezei út

27.

Múzeum tér

28.

Szeder köz

29.

Szent István tér

30.

Tanács út

31.

Úttörők út

32.

Virágos utca

5.1. Körzetben ellátott óvoda:

5.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Mackóvár Központi Óvodája 50 %-a, Salgótarján, Arany János út 19/B

6. 8. sz. területi védőnői körzet

A

1.

Ady Endre út

2.

Alkotmány út 2-től 20-ig

3.

Bajcsy-Zsilinszky út

4.

Berzsenyi Dániel út

5.

Damjanich út

6.

Erdőalja köz

7.

Erzsébet tér

8.

Fazekas Mihály út

9.

Hargita körút

10.

Hunyadi körút

11.

József Attila út

12.

Katona József út

13.

Kazinczy Ferenc út

14.

Kun utca

15.

Március 15. utca 2-től 12-ig és 14-től 34-ig

16.

Meredek utca 1-től 29-ig és 4-16-ig

17.

Munkácsy út

18.

Nap utca

19.

Nyár utca

20.

Pécskő út

21.

Pécskő-kerti utca

22.

Vereckei utca

23.

Zemlinszky Rezső utca

6.1. Körzetben ellátott óvoda:

6.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pitypang Tagóvodája Salgótarján, Meredek utca 5.

7. 9. sz. területi védőnői körzet

A

1.

Áfonya utca

2.

Állomás út

3.

Almafa utca

4.

Baglyasi út

5.

Barack utca

6.

Barackfa utca

7.

Bimbó utca

8.

Birsalma utca

9.

Borbolya utca

10.

Boróka utca

11.

Borsikafű utca

12.

Ciklámen utca

13.

Cinege utca

14.

Csille köz

15.

Dobó Katica köz

16.

Dobó Katica út

17.

Egri utca

18.

Faiskola út

19.

Forgách Antal telep

20.

Forgách Antal út

21.

Fülemüle út

22.

Galagonya utca

23.

Gárdonyi Géza út

24.

Gesztenye utca

25.

Hanga utca

26.

Hérics utca

27.

Ibolya utca

28.

Irinyi János út

29.

Jázmin utca

30.

Kazári út

31.

Kertész utca

32.

Kikerics utca

33.

Kovácshegy köz

34.

Kökény utca

35.

Körtefa utca

36.

Liszt Ferenc út

37.

Málna utca

38.

Meggyfa utca

39.

Mikóvölgyi út

40.

Mogyoró utca

41.

Munkás út

42.

Munkásotthon tér

43.

Nagy-Sándor József út

44.

Nefelejcs utca

45.

Pipacs utca

46.

Rákóczi út 21-től 47-ig, 26-tól 38-ig, 42-től 184-ig és 81-től 129-ig

47.

Ribizli utca

48.

Somlyói út

49.

Szelei út

50.

Szenes út

51.

Szent Flórián tér

52.

Szerpentin út

53.

Szérűskert utca

54.

Szilvafa utca

55.

Szőlő utca

56.

Téglagyár köz

57.

Teréztáró út

58.

Újakna telep

59.

Újaknai út

60.

Vájár utca

61.

Vásártér út

62.

Vasút út

63.

Vasvári Pál köz

64.

Vasvári Pál út

65.

Virág utca

66.

Völgy utca

67.

Völgyhíd utca

68.

Zsálya utca

7.1. Körzetben ellátott óvoda:

7.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Tagóvodája

7.1.2. Salgótarján, Forgách Antal út 2.

8. 10. sz. területi védőnői körzet

A

1.

Aranyeső utca

2.

Bazsalikom utca

3.

Bóna Kovács Károly út

4.

Búzavirág utca

5.

Centrál köz

6.

Ciprus utca

7.

Cseresznye utca

8.

Csorbóka utca

9.

Diófa utca

10.

Dornyay utca

11.

Dűlő utca

12.

Eperfa utca

13.

Erkel köz

14.

Erkel út

15.

Fakopáncs utca

16.

Fagyal utca

17.

Frankel Leó út

18.

Furák köz

19.

Fűzfa utca

20.

Galamb utca

21.

Gólya utca

22.

Gulibás utca

23.

Gyöngyvessző utca

24.

Gyöngyvirág utca

25.

Hősök útja

26.

Hulladék-lerakó út

27.

II. András király út

28.

Ikravirág utca

29.

Jakubi utca

30.

Kakukk József út

31.

Kakukkfű utca

32.

Kankalin utca

33.

Kapor utca

34.

Katalin utca

35.

Kisvasút út

36.

Kisszállás út

37.

Köszméte utca

38.

Labdarózsa utca

39.

Levendula utca

40.

Liliomfa utca

41.

Liptay út

42.

Magyal utca

43.

Petőfi út

44.

Régiposta utca

45.

Ringló utca

46.

Szánas puszta

47.

Temető út

48.

Zöldfa út

8.1. Körzetben ellátott óvoda:

8.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Baglyasi Tagóvodája Salgótarján, Petőfi út 88.

9. 12. sz. területi védőnői körzet

A

1.

Batsányi út

2.

Bercsényi Miklós út

3.

Blaha Lujza út

4.

Bródy Sándor út

5.

Csokonai út

6.

Déryné út

7.

Egressy Béni út

8.

Eötvös Lóránd út

9.

Esze Tamás út

10.

Haris Köz

11.

Hársfa út 1-től 31-ig

12.

Honvéd út

13.

Kálmán Imre út

14.

Kishartyáni utca

15.

Kölcsey utca

16.

Lakatos Péter út

17.

Majoránna utca

18.

Makarenkó út 9-től 57-ig, 22-től 98-ig

19.

Mandula utca

20.

Nagymező út

21.

Patakpart út

22.

Pecsenyéző utca

23.

Pitypang utca

24.

Puszpáng utca

25.

Radnóti Miklós út

26.

Réka köz

27.

Rózsafa út

28.

Sisakvirág utca

29.

Som utca

30.

Sugár út

31.

Szabó Ervin út

32.

Szamóca utca

33.

Szilváskert utca

34.

Tárkony utca

35.

Tiszafa utca

36.

Torma utca

37.

Tulipánfa utca

38.

Tűzliliom utca

39.

Viola utca

40.

Zatkó utca

41.

Zsázsa utca

9.1. Körzetben ellátott óvoda:

9.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Aprófalva Tagóvodája Salgótarján, Barátság utca 6.

10. 13. sz. területi védőnői körzet

A

1.

Akna telep

2.

Ánizs utca

3.

Barátság utca

4.

Budapesti út

5.

Csalogány utca

6.

Csehov út

7.

Csókás körút

8.

Csókás puszta

9.

Frigyes körút

10.

Gagarin út

11.

Gorkij körút

12.

Hársfa út 2-től 16-ig

13.

Jenő utca

14.

Kér utca

15.

Keszi utca

16.

Kinizsi Pál út

17.

Kotyháza puszta

18.

Kotyházi út

19.

Kürtgyarmat út

20.

Makarenkó út 2-től 20-ig, 1-től 7-ig

21.

Megyer utca

22.

Nyárjas puszta

23.

Nyék utca

24.

Nyírfácska út

25.

Radnóti köz

26.

Szánasalja út

27.

Szécsényi út

10.1. Körzetben ellátott óvoda:

10.1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Nyitnikék Tagóvodája Salgótarján, Makarenkó út 1/B.

5. melléklet a 14/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez5

Iskolavédőnői körzetek

1. 1. sz. iskolai védőnői körzet

A

B

1

Intézmény megnevezése

Intézmény telephelye

2

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Salgótarján, József Attila út 2.

3

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Salgótarján, Acélgyári út 3/A.

2. 2. sz. iskolai védőnői körzet

A

B

1

Intézmény megnevezése

Intézmény telephelye

2

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Kodály Zoltán Tagiskolája

Salgótarján, Mártírok útja 3.

3

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Arany János Tagiskolája

Salgótarján, Makarenkó út 1/A.

3. 3. sz. iskolai védőnői körzet

A

B

1

Intézmény megnevezése

Intézmény telephelye

2

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium

Salgótarján, Kissomlyó utca 1.

3

Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium

Salgótarján, Március 15. utca 1.

4. 4. sz. iskolai védőnői körzet

A

B

1

Intézmény megnevezése

Intézmény telephelye

2

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagiskolája

Salgótarján, Acélgyári út 24.

3

Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum

Salgótarján, Május 1. út 58.

5. 5. sz. iskolai védőnői körzet

A

B

1

Intézmény megnevezése

Intézmény telephelye

2

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Dornyay Béla Tagiskolája

Salgótarján, Forgách Antal út 1.

3

Nógrád Megyei SZC Stromfeld Aurél Technikum

Salgótarján, Rákóczi út 60.

4 6

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola

Salgótarján, Nagymező út 5/A.

6. 6. sz. iskolai védőnői körzet

A

B

1

Intézmény megnevezése

Intézmény telephelye

2

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Beszterce-lakótelepi Tagiskolája

Salgótarján, Beszterce tér 4.

3

Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye

Salgótarján, Acélgyári út 73.

7. 7. sz. iskolai védőnői körzet

A

B

1

Intézmény megnevezése

Intézmény telephelye

2

Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

Salgótarján, Zemlinszky Rezső utca 4.

3

Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Salgótarján, Csokonai út 29.

1

Módosította a 27/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2020. október 1. napjától.

2

Módosította a 27/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2020. október 1. napjától.

3

Módosította a 27/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2020. október 1. napjától.

4

Módosította a 27/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja. Hatályos 2020. október 1. napjától.

5

Módosította a 27/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. § e) pontja. Hatályos 2020. október 1. napjától.

6

Beiktatta a 6/2021.(II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. március 1. napjától.