Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2017. 04. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

2017.04.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőire kiterjedően Július 1-je – a Közszolgálati Tisztviselők Napja – munkaszüneti nap.

2. § A Közgyűlés az 1. §-ban foglaltakkal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat éves költségvetésében – a saját bevételek terhére – biztosítja.

3. § Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.