Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.27.) rendelete

a mozgókép forgatás szabályairól

Hatályos: 2013. 08. 28

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2013. (VIII. 27.) rendelete

a mozgókép forgatás szabályairól


Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (7) bekezdése alapján  a következő rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya Karancsalja község közigazgatási területére terjed ki.2. §


(1) Karancsalja településen filmforgatási célú használat szempontjából turisztikailag kiemelt terület nincs.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot nem haladhatja meg.

(3)  A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az 1000 m2-t nem haladhatja meg

(4) Filmforgatás céljából csak úgy lehet közterületet lezárni, ha a közúti közlekedés forgalom eltereléssel biztosított.

                                            

3. §


(1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül  megszünteti.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

(3) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(4)  A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet  megszűnését, vagy,  ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét,vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


4. §


(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetében: 250 Ft/m2/nap,

b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 150 Ft/m2/nap.

(2) A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

(3) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti díjat kell megfizetni.

(4) Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a teljes igénybevétel időtartamára az (1) bekezdés szerinti díjak ötszörösét kell megfizetni.


5. §


Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.


6. §


A közterület filmforgatás céljára történő igénybevételére vonatkozó kérelmet a Képviselő- testületnek kell címezni, mely a kérelem elbírálásáról soron következő ülésén dönt. A közterület igénybe vételére vonatkozó hatósági szerződést a polgármester írja alá.


7.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karancsalja, 2013. augusztus 27.
            Godó Gyuláné                                                                            dr. Behan Anett Éva

              Alpolgármester                                                                                   Jegyző
Záradék


A rendelet 2013. augusztus 27-én kihirdetésre került


                                                                                                               dr. Behan Anett Éva

                                                                                                                         Jegyző


ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a mozgókép forgatás szabályairól szóló

12/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelethezA mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény felhatalmazást ad az önkormányzat

Képviselő – testületének arra, hogy a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára, a használat területi és időbeli korlátaira és az egyéb feltételekre vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.
RÉSZLETES INDOKOLÁS

a mozgókép forgatás szabályairól szóló

12/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez  1. §-hoz

Az általános rendelkezések keretében megállapításra kerül a Rendelet hatálya.


2. §- hoz

A filmforgatás időbeli és területi feltételeit határozza meg.


3. §-hoz


Az üzemzavarra és a rendkívüli körülményekre vonatkozó szabályokat tartalmazza.


4.- 5. §-hoz


A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjfizetésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.

6.§-hoz

A közterület filmforgatási célú igénybevételének szabályairól rendelkezik.


7. §-hoz

Rendelkezik a hatálybalépésről.Karancsalja, 2013. augusztus 27.

                                                                                                         dr. Behan Anett Éva

                                                                                                                     Jegyző