Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.27.) rendelete

a mozgókép forgatás szabályairól

Hatályos: 2013. 08. 28

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.27.) rendelete

a mozgókép forgatás szabályairól

2013.08.28.

Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (7) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Karancsalja község közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) Karancsalja településen filmforgatási célú használat szempontjából turisztikailag kiemelt terület nincs.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot nem haladhatja meg.

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az 1000 m2-t nem haladhatja meg

(4) Filmforgatás céljából csak úgy lehet közterületet lezárni, ha a közúti közlekedés forgalom eltereléssel biztosított.

3. § (1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

(3) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét,vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

4. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetében: 250 Ft/m2/nap,

b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 150 Ft/m2/nap.

(2) A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

(3) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti díjat kell megfizetni.

(4) Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a teljes igénybevétel időtartamára az (1) bekezdés szerinti díjak ötszörösét kell megfizetni.

5. § Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.

6. § A közterület filmforgatás céljára történő igénybevételére vonatkozó kérelmet a Képviselő- testületnek kell címezni, mely a kérelem elbírálásáról soron következő ülésén dönt. A közterület igénybe vételére vonatkozó hatósági szerződést a polgármester írja alá.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.