Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő – testületének
14/2013.( IX.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott  felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. ( II.15.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 25.§-a az alábbiak szerint módosul:
„25.§. Az ANIFER-ST Kft. által üzemeltetett konyhákon a gyermek és felnőtt étkeztetés napi nyersanyagköltsége (Ft-ra kerekítve) a 2012. évihez képest nem változott.
Ennek megfelelően 2013. szeptember 1-től az intézményi térítési díj megoszlása az alábbi:
                                                             Nyersanyag           intézményi             69 % rezsi    
                                                             költség Ft/adag     térítés Ft/adag        térítés Ft/adag
                                                                                              ÁFA-val                
 - Napfény  Óvoda
      3x étkezés                       214               214+58=              362 +ÁFA
                                                                                                  272    
                             Nyersanyag           intézményi               69 %-os rezsi                     
                                                           költség  Ft/adag    térítés Ft/adag           térítés Ft/adag
                                                                                            ÁFA-val
- Diák étkeztetés          
     3x étkeztetés                                       270                 270+73=               457+ÁFA
                                                                                                 343
     Menza                             201               201+54=               339+ÁFA
                                   255
2.§  Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. szeptember 1. napjától alkalmazni kell.

Karancsalja, 2013. szeptember 16.

                             ………………..……
     Godó Gyuláné                       dr. Behan Anett Éva
                   Alpolgármester                            Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. szeptember 16-án kihirdetésre került.
                   …………………….                          dr. Behan Anett Éva
                        Jegyző

Szerkesztés...