Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 01. 17 - 2014. 01. 17

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.01.17.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. ( II.15.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 25. §-a az alábbiak szerint módosul:
„25. §. Az ANIFER-ST Kft. által üzemeltetett konyhákon a gyermek és felnőtt étkeztetés napi nyersanyagköltsége (Ft-ra kerekítve) a 2012. évihez képest nem változott.
Ennek megfelelően 2013. szeptember 1-től az intézményi térítési díj megoszlása az alábbi:
Nyersanyag intézményi 69 % rezsi
költség Ft/adag térítés Ft/adag térítés Ft/adag
ÁFA-val
- Napfény Óvoda
3x étkezés 214 214+58= 362 +ÁFA
272
Nyersanyag intézményi 69 %-os rezsi
költség Ft/adag térítés Ft/adag térítés Ft/adag
ÁFA-val
- Diák étkeztetés
3x étkeztetés 270 270+73= 457+ÁFA
343
Menza 201 201+54= 339+ÁFA
255
2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. szeptember 1. napjától alkalmazni kell.

Karancsalja, 2013. szeptember 16.