Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testületének 15/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. ( III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testületének

                                              15/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

4/2011. ( III.29.) önkormányzati  rendelet

módosításáról


Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.29.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§

A Rendelet 2. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:

„2. számú  függelék Képviselő – testület tagjainak névsora


Polgármester :  Sulyok Oszkár Jánosné


Alpolgármester : Tóthné Bucsek Ildikó


Képviselők :


                      Fábián Pál

           

                     Godó Gyuláné


                     Kadlót Csaba

                

                     Sasvári József János


                     Zsidai Ferenc2.§


A Rendelet 3. számú mellékletének III/ 2. pontja az alábbiak szerint módosul:„III./

2. Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítéseSzervezeti diagram

               


3.§


A Rendelet 3. számú mellékletének V/ 3. pontja az alábbiak szerint módosul:„3. Helyettesítés rendje


A jegyzőt távollét esetén a Rozgonyi Ruskó Mária Anna pénzügyi ügyintéző, az ő akadályoztatása esetén Gyalog Attiláné szociális ügyintéző helyettesíti, akik ez esetben gyakorolják a kiadmányozás jogát is.

A köztisztviselők munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.  „4.§


Ezen rendelet a kihirdetést követő  napon lép hatályba.


Karancsalja, 2013. október 30.

                       Sulyok Oszkár Jánosné                                   dr. Behan Anett Éva

                                Polgármester                                                       Jegyző


ZÁRADÉK


A rendelet 2013. október 30-án kihirdetésre került.


Karancsalja, 2013. október 30.

                                                                                                dr. Behan Anett Éva

                                                                                                           Jegyző

ÁTALÁNOS INDOKOLÁS

az Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

4/2011. ( III.29 .) önkormányzati  rendeletmódosítását  

tartalmazó 15/2013.(X.30.) önkormányzati rendelethez


A 2013. október 13-án tartott időközi polgármester választáson Sulyok Oszkár Jánosnét választotta Karancsalja község polgármesterévé. Ezt követően, 2013. október 14-én Godó Gyuláné, a község addigi alpolgármestere alpolgármesteri tisztségéről lemondott, így indokolttá vált új alpolgármester választása. A Képviselő – testület 2013. október 14-én tartott testületi ülésén Tóthné Bucsek Ildikót választotta Karancsalja község alpolgármesterévé. Tekintettel arra, hogy Sulyok Oszkár Jánosné polgármesterré történő megválasztásáig a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője és egyben a Jegyző helyettese is volt, a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének helyettesítési rendjét is módosítani kellett. A Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal Karancskeszi Kirendeltségén a Kirendeltség szervezeti átalakítása kapcsán az egyik igazgatási munkakör megszüntetésre került, helyette egy plusz pénzügyi ügyintézői státusz jött létre, ezért a  Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését is módosítani kell, amely nem jár a  Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalban új köztisztviselői státusz kialakításával.      RÉSZLETES  INDOKOLÁS

az Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

4/2011. ( III.29 .) önkormányzati  rendeletmódosítását  

tartalmazó 15/2013.(X.30.) önkormányzati rendelethezA Rendelet 1. §-a  Karancsalja község Önkormányzat Polgármesterének, Alpolgármesterének és Képviselő – testületének névsorát tartalmazza.


A Rendelet 2.§-ában módosításra került a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése


A Rendelet 3. §-a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének helyettesítési rendjét tartalmazza.


A Rendelet  4.§-a a hatályba lépéséről rendelkezik.
Karancsalja, 2013. október 24.

                                                                                  dr. Behan Anett Éva

                                                                                              Jegyző

Szerkesztés...