Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a helyi iapírűzési adóról a következő rendeletet alkotja.


1.§


Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén vállaslkozó által végzett allandó , vagy ideiglenes jellegű vállalkozási tevékenység.


2.§


(1) Az adó mértéke állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5%-a.


(2) Igeiglenes jellegű tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,-Ft.


3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követző napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló, 8/2003. (XII.15.), 15/2005. (XI.29.), 11/2008. (XI.25.) és 15/2009. (XII.22.) rendeleteket módosított 9/1999. (VI.22.) rendelet hatályát veszti.