Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2013. 07. 12

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2013.07.12.

Karancsalja község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja:

1. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén vállalkozó által végzett állandó, vagy ideiglenes jellegű vállalkozási tevékenység.

2. § (1) Az adó mértéke állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a.

(2) Ideiglenes tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,- Ft.

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 8/2003. (XII.15.), 15/2005. (XI.29.), 11/2008. (XI.25.) és 15/2009. (XII.22.) rendeletekkel módosított 9/1999. (VI.22.) rendelet hatályát veszti.