Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IX.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 15 - 2014. 09. 15

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IX.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.09.15.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsalja Község Önkormányzata 2014 . évi költségvetésének módosítása

1. § Működési bevételek

1.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú központosított előirányzatok

11 143 000

2.

2013. évről áthúzódó bérkompenzáció

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú központosított előirányzatok

172 000

3.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári

gyermekétkeztetés támogatása

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú központosított előirányzatok

1 402 000

4.

Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I. félév

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091161

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

948 000

Működési bevételek összesen

13 665 000

2. § Felhalmozási bevételek

1.

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0925011

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről

1 661 000

2.

Pénzmaradvány igénybevétel ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatásra

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0981311

Előző évi pénzmaradvány igénybevétle

1 362 000

Felhalmozási bevételek összesen

3 023 000

Bevételek összesen

16 688 000

3. § Működési kiadások

1.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. átadása ÉRV Zrt.-nek

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05511061

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

11 143 000

2.

2013. évről áthúzódó bérkompenzáció

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05506081

Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ.

40 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak

132 000

3.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári

gyermekétkeztetés támogatása

104051

Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások

054291

Természetben nyújtott gyermekvédeli támogatások

1 402 000

4.

Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I.félév

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05506081

Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ.

189 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak

759 000

Működési kiadások összesen

13 665 000

4. § Felhalmozási kiadások

1.

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 308 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

353 000

2.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÉRV Zrt.-nek

felhamozási célú támogatásra

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0588061

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

1 362 000

állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak

Felhalmozási kiadások összesen

3 023 000

Kiadások összesen

16 688 000

5. § Átcsoportosítások

1.

Járda építés pénzügyi menedzsment, műszaki ellenőrzés díja

045120

Út, autópálya építése

0533621

Más szakmai tevékenység

1 765 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

476 000

05621

Ingatlanok beszerzése, létesítése

- 1 765 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

- 476 000

2.

ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatás

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0588061

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

381 000

állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak

051030

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,

- 381 000

szállítása, átrakása

3.

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

372 000

05110141

Közfoglalkozttottak munkabére

- 372 000

4.

Takarnet program használati jogának díja

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése

40 000

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

- 40 000

053521

Fizetendő ÁFA

379 000

055021

Elvonások és befizetések

706 000

055121

Tartalékok

- 1 085 000

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek főösszege

250 680 000

267 368 000

Kiadások főösszege

250 680 000

267 368 000

Működési hiány

-

-

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása

6. § Működési bevétlek

1.

2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás

891 000

2.

Országgyűlési és EU parlamenti választásokra kapott támogatás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek

0916011

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz.

1 840 000

Működési bevételek összesen

2 731 000

7. § Működési kiadások

1.

2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

310 000

5110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

78 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

105 000

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére

222 000

5110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

91 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

85 000

Összesen

891 000

2.

Országgyűlési választásokra kapott támogatás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

220 000

fizetett juttatások

512361

Reprezentáció üzleti ajándék

19 000

512371

Egyéb külső személyi juttatások

120 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

86 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

8 000

05271

Személyi jövedelemadó

4 000

0533621

Más szakmai tevékenység

1 000

534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

18 000

053511Működési célú előtezesen felszámított ÁFA

5 000

Összesen

481 000

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

60 000

fizetett juttatások

512361

Reprezentáció üzleti ajándék

42 000

512371

Egyéb külső személyi juttatások

180 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

63 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

17 000

05271

Személyi jövedelemadó

10 000

0533621

Más szakmai tevékenység

2 000

0531221

Irodaszerek

6 000

0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

5 000

53511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA

15 000

05511081

Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll.

46 000

Összesen

446 000

3.

Európai parlamenti választáshoz kapott támogatás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

225 000

fizetett juttatások

0512361

Reprezentáció üzleti ajándék

9 000

0512371

Egyéb külső személyi juttatások

120 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

86 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

4 000

05271

Személyi jövedelemadó

2 000

0533621

Más szakmai tevékenység

1 000

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései

32 000

53511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA

2 000

05506071

Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre önk. És ktv.sz.

16 000

Összesen

497 000

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai

parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi

051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

60 000

fizetett juttatások

0512361

Reprezentáció üzleti ajándék

35 000

5012371

Egyéb külső személyi juttatások

180 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

63 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

14 000

05271

Személyi jövedelemadó

8 000

0533621

Más szakmai tevékenység

2 000

0531221

Irodaszerek

23 000

05511061

Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre

16 000

53511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA

15 000

Összesen

416 000

Működési kiadások összesen

2 731 000

8. § Átcsoportosítások

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

532111

Internetdíj

57 000

532141

Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása

73 000

532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése

85 000

05631

Informatikai eszközök beszerzésse, létesítése

54 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

14 000

0531161

Egyéb szakmai anyag

- 68 000

053221

Telefonszámla

- 215 000

0533621

Más szakmai tevékenység

406 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

- 406 000

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

0532141

Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása

61 000

0532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése

6 000

053221

Telefonszámla

- 67 000

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek főösszege

55 237 000

57 968 000

Kiadások főösszege

55 237 000

57 968 000

9. § Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a képviselőtesület döntése alapján az alábbi:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Bevételek főösszege

257 256 000

275 784 000

Kiadások főösszege

257 256 000

275 784 000

Működési hiány

-

-

10. § Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.