Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IX.15..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról


Karancsalja Község Önkormányzata 2014 . évi  költségvetésének módosítása


1.§ Működési bevételek


1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása


018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151Működési célú központosított előirányzatok
   11 143 000   


2.2013. évről áthúzódó bérkompenzáció018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151Működési célú központosított előirányzatok
        172 000   

3.Gyermekszegénység elleni program keretében nyári 


gyermekétkeztetés támogatása
018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151Működési célú központosított előirányzatok
     1 402 000   

4.Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I. félév


018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091161Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
        948 000   

Működési bevételek összesen   13 665 000   

2.§ Felhalmozási bevételek


1.Start-munka program - Téli közfoglalkoztatástárgyi eszközök beszerzésének támogatása041232Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás


0925011Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről      1 661 000   

2.Pénzmaradvány igénybevétel ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatásra

052020Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


0981311Előző évi pénzmaradvány igénybevétle

     1 362 000   

Felhalmozási bevételek összesen     3 023 000   

Bevételek összesen
   16 688 000   

3.§ Működési kiadások


1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. átadása ÉRV Zrt.-nek

11130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége05511061Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
   11 143 000   

2.2013. évről áthúzódó bérkompenzáció11130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége05506081Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ.          40 000   

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


059151Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak        132 000   

3.Gyermekszegénység elleni program keretében nyári 


gyermekétkeztetés támogatása
104051Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások

054291Természetben nyújtott gyermekvédeli támogatások     1 402 000   

4.Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I.félév


11130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége05506081Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ.        189 000   

018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


059151Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak        759 000   

Működési kiadások összesen   13 665 000   

4.§ Felhalmozási kiadások


1.Start-munka program - Téli közfoglalkoztatástárgyi eszközök beszerzésének támogatása041232Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás


05641Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

     1 308 000   

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
        353 000   

2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÉRV Zrt.-nek 


felhamozási célú támogatásra
052020Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


0588061Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre      1 362 000   


állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak


Felhalmozási kiadások összesen     3 023 000   

Kiadások összesen
   16 688 000   

5.§ Átcsoportosítások


1.Járda építés pénzügyi menedzsment, műszaki ellenőrzés díja

045120Út, autópálya építése
0533621Más szakmai tevékenység


     1 765 000   

053511Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
        476 000   

05621Ingatlanok beszerzése, létesítése

-    1 765 000   

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
-       476 000   

2.ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatás052020Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


0588061Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre         381 000   


állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak


051030Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,-       381 000   


szállítása, átrakása3.Start-munka program - Téli közfoglalkoztatásbetegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről

041232Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás


0511131Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
        372 000   

05110141Közfoglalkozttottak munkabére

-       372 000   

4.Takarnet program használati  jogának díja11130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége0532151Szoftverek kölcsönzése, bérlése

          40 000   

053221Egyéb kommunikációs szolgáltatások

-         40 000   

053521Fizetendő ÁFA        379 000   

055021Elvonások és befizetések


        706 000   

055121Tartalékok-    1 085 000   Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
Bevételek főösszege
      250 680 000                  267 368 000   

Kiadások főösszege
      250 680 000                  267 368 000   

Működési hiány

                         -                                     -   

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása

6.§ Működési bevétlek


1.2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció


018030Támogatási célú finanszírozási műveletek


098161Központi, irányítószervi támogatás

        891 000   

2. Országgyűlési és EU parlamenti választásokra kapott támogatás 

016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek0916011Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz.     1 840 000   

Működési bevételek összesen     2 731 000   

7.§ Működési kiadások


1.2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció


11130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja


05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
        310 000   

5110131MT alapján teljes, részmunkaidős bére

          78 000   

05211Szociális hozzájárulási adó


        105 000   

11130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi


05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére
        222 000   

5110131MT alapján teljes, részmunkaidős bére

          91 000   

05211Szociális hozzájárulási adó


          85 000   

Összesen
       891 000   

2.Országgyűlési választásokra kapott támogatás


016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja

051221Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak       220 000   


fizetett juttatások

512361Reprezentáció üzleti ajándék


          19 000   

512371Egyéb külső személyi juttatások

        120 000   

05211Szociális hozzájárulási adó


          86 000   

05241Egészségügyi hozzájárulás


            8 000   

05271Személyi jövedelemadó


            4 000   

0533621Más szakmai tevékenység


            1 000   

534111Foglalkoztatottak kiküldetései

          18 000   

053511Működési célú előtezesen felszámított ÁFA
            5 000   

Összesen
        481 000   


016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi

051221Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak          60 000   


fizetett juttatások

512361Reprezentáció üzleti ajándék


          42 000   

512371Egyéb külső személyi juttatások

        180 000   

05211Szociális hozzájárulási adó


          63 000   

05241Egészségügyi hozzájárulás


          17 000   

05271Személyi jövedelemadó


          10 000   

0533621Más szakmai tevékenység


            2 000   

0531221Irodaszerek            6 000   

0531261Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak            5 000   

53511Működési célú előtezesen felszámított ÁFA
          15 000   

05511081Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll.
          46 000   

Összesen
        446 000   

3.Európai parlamenti választáshoz kapott támogatás


016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja

051221Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak        225 000   


fizetett juttatások

0512361Reprezentáció üzleti ajándék


            9 000   

0512371Egyéb külső személyi juttatások

        120 000   

05211Szociális hozzájárulási adó


          86 000   

05241Egészségügyi hozzájárulás


            4 000   

05271Személyi jövedelemadó


            2 000   

0533621Más szakmai tevékenység


            1 000   

0534111Foglalkoztatottak kiküldetései

          32 000   

53511Működési célú előtezesen felszámított ÁFA
            2 000   

05506071Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre  önk. És ktv.sz.          16 000   

Összesen
        497 000   


016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi

051221Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak          60 000   


fizetett juttatások

0512361Reprezentáció üzleti ajándék


          35 000   

5012371Egyéb külső személyi juttatások

        180 000   

05211Szociális hozzájárulási adó


          63 000   

05241Egészségügyi hozzájárulás


          14 000   

05271Személyi jövedelemadó


            8 000   

0533621Más szakmai tevékenység


            2 000   

0531221Irodaszerek          23 000   

05511061Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre
          16 000   

53511Működési célú előtezesen felszámított ÁFA
          15 000   

Összesen
        416 000   

Működési kiadások összesen     2 731 000   

8.§ Átcsoportosítások


11130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancsalja


532111Internetdíj          57 000   

532141Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása
          73 000   

532151Szoftverek kölcsönzése, bérlése

          85 000   

05631Informatikai eszközök beszerzésse, létesítése
          54 000   

05671Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
          14 000   

0531161Egyéb szakmai anyag


-         68 000   

053221Telefonszámla-       215 000   

0533621Más szakmai tevékenység


        406 000   

0533791Más egyéb szolgáltatások


-       406 000   


11130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és


általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi


0532141Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása
          61 000   

0532151Szoftverek kölcsönzése, bérlése

            6 000   

053221Telefonszámla-         67 000   Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
Bevételek főösszege
        55 237 000                    57 968 000   

Kiadások főösszege
        55 237 000                    57 968 000   

9.§ Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a képviselőtesület döntése alapján az alábbi:

Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
Bevételek főösszege
      257 256 000                  275 784 000   

Kiadások főösszege
      257 256 000                  275 784 000   

Működési hiány

                         -                                     -   


10.§ Záró rendelkezésekJelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Karancsalja, 2014. szeptember 15.
……………………….……………………….


Sulyok Oszkár Jánosnédr. Behan Anett Éva


alpolgármesterjegyző


Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-
testületet illeti meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga.  
A módosítás a rendelkező részben foglaltak miatt indokolt.

Karancsalja, 2014. szeptember 15.
……………………….dr. Behan Anett Évajegyző