Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 26 - 2015. 02. 26

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.02.26.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.18.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testülete a Rendelet 4. § (26) bekezdését hatályon kívül helyezi.

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.