Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.25..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott  felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.18.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§


Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testülete a Rendelet 4.§ (26) bekezdését hatályon kívül helyezi.2.§


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Karancsalja, 2015. február 25.
         ...............................................                                          ………………..……

            Sulyok Oszkár Jánosné                                                  dr. Behan Anett Éva

                   Polgármester                                                                        Jegyző