Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (IV.13..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott  felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. ( II.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:1. § Működési bevételek


(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2014.07.-11. hónap
018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
091161

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


724 000
(2)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

5 870 000
(3)

Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

8 333 000
(4)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

4 257 000
(5)

TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása
066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

1 970 000
(6)

Erzsébet utalvány formájában adott gyermekvédelmi támogatás
104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
0916041

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül fejezeti kez.ei.

1 392 000
(7)

Rövid lejáratra lekötött betét elhelyezés
900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
098171

Betétek megszüntetése
5 000 000"Itthon vagy  -  Magyarország szeretlek" program  támogatása(8)
018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
091161

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


300 000
(9)

Szociális célú tűzifa vásárlásra adott támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
091161

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


1 010 000
(10)

Kalja-Kkeszi Óvoda Fenntartó Társulásnak átadott óvodai finanszírozás átvétele  megszűnés miatt 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 44. § 2. bekezdés (jb. pontja alapján
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0916081

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül társ. és k. sz.

36 669 000
(11)

Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat emelés
11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


094071

Általános forgalmi adó visszatérítés1 186 000
(12)

Óvoda fenntartó társulás megszűnése miatt egyes köznevelési feladatokra kapott támogatás előirányzatának csökkentése
018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
091121

Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak tám.

-8 032 000
(13)

Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása az óvodai társulás többletköltségeihez
11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0916071

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n bel.l önkor. és k.-i sz.

1 652 000
(14)

2015. 0. havi állami támogatási előleg
018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
098141

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 415 000
(15)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele önkormányzati feladatokra
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

2 984 700
(16)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele közutak, hidak fenntartási feladataira
045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

994 000
(17)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele város-, községgazdálkodási feladatokra
066020

Város-, községgazdálkodás0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

452 000
(18)

Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

891 500
(19)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás
támogatás elmaradás miatti csökkentés


041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

-327 700
(20)

Start-munka program - téli közfoglalkoztatásra kapott támogatás elmaradás miatt csökkentés
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

-942 100
(21)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

4 832 000
(22)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele normatíva visszafizetésre, kistérs.által ellátott feladatokra
11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

1 840 000
(23)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele civil szervezet támogatására
081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

269 000
(24)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele közutak, hidak fennt. Feladataira
045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

381 000
(25)

Egyes jövedelempótló támogatások bevételi elmaradása miatt előirányzat csökkentés
018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
091131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-2 702 000
(26)

Működési célú központosított előirányzatok bevételi többlet
018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
091151

Működési célú központosított előirányzatok


1 000
(27)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevétel elmaradás
104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
0916041

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül Fej. kez. ei.

-14 000
(28)

OEP finanszírozás (védőnői feladatok) bevételi többlet
074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0916051

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül TB alapok

304 000
(29)

Karancskeszinek átadott kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszajáró támogatás  (2013) elszámolás alapján
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0916071

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n bel.l önkor. és k.-i sz.

888 000
(30)

Járda építés fordított Áfa miatti kiszámlázott ÁFA csökkentése
045120

Út, autópálya építés
094061

Kiszámlázott ÁFA

-2 676 000
(31)

Közhatalmi bevételi többlet és elmaradás
900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről
093431

Magánszemélyek kommunális adója

389 0000935111

Állandó jelleggel v. iparűzési tev. után fizetett helyi adó

772 0000935411

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megillető része

-39 0000935521

Talajterhelési díj

-154 000093601

Késedelmi és önellenőrzési pótlék-93 000093611

Igazgatási szolgáltatási díj
-26 000093631

Önkormányzatokat megillető szabálysért. és helyszíni bírság

66 000Összesen915 000
(32)

Működési bevételi többlet és elmaradás
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0940311

ÁH-n belül közvetített szolgáltatások ellenértéke


-106 000094061

Kiszámlázott ÁFA

-34 000094041

Tulajdonosi bevételek (osztalék bevétel)

1 584 0000941061

Költségek visszatérülése (köztemetés, fel nem vett bérleti díj)

263 000

013320

Köztemető fenntartás és működtetés
0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

30 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0940321

ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke


-13 000094061

Kiszámlázott ÁFA

-4 000680002-2

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-86 000
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

94011

Készletértékesítés

67 600094061

Kiszámlázott ÁFA

18 200

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
094041

Tulajdonosi bevételek

1 000094061

Kiszámlázott ÁFA

415 000

066020

Város, községgazdálkodás0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

9 000094061

Kiszámlázott ÁFA

2 6000963041

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások

20 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
0940231

Egyéb szolgáltatások ellenértéke32 000094061

Kiszámlázott ÁFA

9 000094041

Tulajdonosi bevételek

-4 000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről
094081

Kamatbevételek

-4 000Összesen2 200 400
(33)

Betétek megszüntetése csökkentése lekötött betét miatt
900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
098171

Betétek megszüntetése
-5 000 000
(34)

Iskolai étkezéstérítési díjakból bevételi többblet
096020

Iskolai intézményi étkeztetés094051

Ellátási díjak

117 000094061

Kiszámlázott ÁFA

31 000Összesen148 000
(35)

Szemeteszsák értékesítéből bevételi többlet
051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
0940321

ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások ellenértéke


30 000094061

Kiszámlázott ÁFA

8 000Összesen38 000
(36)

Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat csökkentés
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


094071

Általános forgalmi adó visszatérítés-904 000
Működési bevételek összesen

69 318 800
2.§ Felhalmozási bevételek

(1)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatás
tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

bevételi többlet
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0925011

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz.

143 000
(2)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


tárgyi eszközök beszerzésének támogatása


041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0925011

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz.

363 000
(3)

Vis maior támogatás
018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
09211

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


117 000
(4)

Járda építés és csapadékvízelvezetés támogatásának  elmaradása
045120

Út, autópálya építés
0925031

Egyéb felhalm. célú tám.-ok fejezeti kez. ei.-ok EU-s prog.és   azok hazai társfinanszírozása

-1 364 000
(5)

Szennyvízközműfejlesztési hozzájárulás bevétel elmaradása
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0973041

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások

-70 000
Felhalmozási bevételek összesen

-811 000
Bevételek összesen


68 507 800
3.§ Működési kiadások


(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2014.07.-11.  hónap
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


05506081

Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre óvoda társ.

102 000018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak

620 000018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának

2 000Összesen724 000
(2)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére
4 867 00005211

Szociális hozzájárulási adó
657 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

346 000Összesen5 870 000
(3)

Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére
6 473 00005211

Szociális hozzájárulási adó
874 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

986 000Összesen8 333 000
(4)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére
3 413 00005211

Szociális hozzájárulási adó
461 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

383 000Összesen4 257 000
(5)

TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása
066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
05110131

MT alapján teljes, részmunjaidős bére1 970 000
(6)

Erzsébet utalvány formájában adott gyermekvédelmi támogatás
104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
054291

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás

1 392 000
(7)

Rövid lejáratra lekötött betét megszüntetése
900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
059161

Pénzeszközök betétként elhelyezése5 000 000
(8)

"Itthon vagy  -  Magyarország szeretlek" program  támogatása
086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

512361

Reprezentáció üzleti ajándék
26 0000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

58 0000533791

Más egyéb szolgáltatások
216 000Összesen300 000
(9)

Szociális célú tűzifa vásárlásra adott támogatás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
054831

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

1 010 000
(10)

Kalja-Kkeszi Óvoda Fenntartó Társulásnak átadott óvodai finanszírozás átvétele  megszűnés miatt 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 44. § 2. bekezdés (jb. pontja alapján
018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának

36 669 000
(11)

Fizetendő általános forgalmi adó miatti emelés
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


053521

Fizetendő ÁFA

1 186 000
(12)

Óvoda fenntartó társulás megszűnése miatt egyéb működési célú támogatások kiadásai csökkentése (Karancskeszi tagintézmény kiválása)
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


05506081

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak

-8 224 000
(13)

Tartalék emelése óvodai finanszírozás csökkentése miatt (Kkeszi óvoda)
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

1 844 000
(14)

2015. 0. havi állami támogatási előleg
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

4 415 000
(15)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele önkormányzati feladatokra
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0531141

Informatikai eszközök
3 0000531221

Irodaszer

14 0000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

97 8000532211

Telefonszámla

7 000053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások


74 5000533621

Más szakmai tevékenység
721 0000533711

Postaköltség

316 0000533721

Biztosítási díjak

25 0000533741

Szállítás


40 0000533781

Pénzügyi, befektetési díj
290 0000533791

Más egyéb szolgáltatások
717 4000535551

Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki viszga díja)


158 00005506071

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek

521 000Összesen2 984 700
(16)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele közutak, hidak fenntartási feladataira
045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások


593 7000533621

Más szakmai tevékenység
85 300053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA


315 000Összesen994 000
(17)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele város-, községgazdálkodás feladataira
066020

Város-, községgazdálkodás5110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére57 00005211

szociális hozzájárulási adó
340 00053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások


35 000535551

Kötelező jellegű díjak
20 000Összesen452 000
(18)

Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére
94 00005211

Szociális hozzájárulási adó
29 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

768 500Összesen891 500
(19)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás
támogatás elmaradás miatti csökkentés


041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére
-327 700
(20)

Start-munka program - téli közfoglalkoztatásra kapott támogatás elmaradás miatt csökkentés
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére
-493 000011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

-449 100Összesen-942 100
(21.)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére
2 164 00005211

Szociális hozzájárulási adó
301 000011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

2 367 000Összesen4 832 000
(22)

Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele normatíva visszafizetésre, kistérs.által ellátott feladatokra
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

884 000055021

Elvonások, befizetések
58 00005506081

Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre társ.

898 000Összesen1 840 000
(23)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele versenysport  feladatra
81041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

15 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 00005511031

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek

250 000Összesen


269 000
(24)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele közutak, hidak fennt. Feladataira
045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
0533621

Más szakmai tevékenység
381 000
(25)

Egyes jövedelempótló támogatások kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentés
105010

Munkanélküli aktív korúak ellátása
054511

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

-2 701 000
(26)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiadás elmaradás
104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
054221

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás-14 000
(27)

OEP finanszírozás (védőnői feladatok) bevételi többlet
074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére39 0000511021

Normatív jutalmak

265 000Összesen304 000
(28)

Karancskeszinek átadott kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszajáró támogatás  (2013) elszámolás alapján
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

888 000
(29)

Vis maior támogatás homokzsákok, töltőanyag vásárlására
045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

92 000053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

25 000Összesen117 000
(30)

Járda építés és csapadékvízelvezetés támogatásának és fordított ÁFA bevétel  elmaradása,
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

-1 414 000
(31)

Közhatalmi bevételi többletből tartalék képzés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

915 000
(32)

Működési bevételi többletből tartalék képzés
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

2 200 400
(33)

Felhalmozási bevétel elmaradása miatt tartalék csökkentés
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

-70 000
(34)

Betétek megszüntetése csökkentése lekötött betét miatt tartalék terhére
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

-5 000 000
(35)

Iskolai étkezéstérítési díjakból bevételi többlet
096020

Iskolai intézményi étkeztetés053321

Vásárolt élelmezés
117 000053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

31 000Összesen148 000
(36)

Szemeteszsák értékesítéből bevételi többlet
051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
0533791

Más egyéb szolgáltatások
38 000
(37)

Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat csökkentés
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

-904 000
Működési kiadások összesen

70 627 800
4.§ Felhalmozási kiadások


(1)

Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatás
tárgyi eszközök beszerzésének támogatása


041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése113 00005671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja


30 000Összesen143 000
(2)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


tárgyi eszközök beszerzésének támogatása


041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése286 00005671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja


77 000Összesen363 000
(3)

Járda építés fordított Áfa miatti előzetesen felszámított ÁFA csökkentése
045120

Út, autópálya építés
05671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja


-2 626 000
Felhalmozási kiadások összesen

-2 120 000
Kiadások összesen


68 507 800
5.§ Átcsoportosítások


(1)

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő
betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása


181 00005110141

Közfoglalkozttottak munkabére-181 000
szállítása, átrakása


(2)

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági
betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása


103 00005110141

Közfoglalkozttottak munkabére-103 000
(3)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről
041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása


70 00005110141

Közfoglalkozttottak munkabére-70 000
(4)

TÁMOP-os foglalkoztatás
betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről
066020

Város, községgazdálkodás0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása


28 00005110141

Közfoglalkozttottak munkabére-28 000
(5)

Átcsoportosítás csekély értékű ajándék 2013. dec.

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

05110771

Béren kívüli juttatások
10 0000511101

Egyéb költségtérítések
-10 000
(6)

Átcsoportosítás telefon magáncélú használata 2013. dec.
11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


05110771

Béren kívüli juttatások
2 000041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás


-2 00005110141

Közfoglalkoztatottak munkabére(7)

Átcsoportosítás számítógép beszerzés miatt


041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5631

Informatikai eszközök beszerzése51 00045120

Út, autópálya építése
-51 00005671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA


(8)

 Kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból  visszafizetési kötelezettségre átcsoportosítás
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


55021

Elvonások, befizetések
178 00055121

Tartalékok

-178 000
(9)

Rákóczi úti járda megosztási munkarészek elkészítése
45120

Út, autópálya építése0533621

Más szakmai tevékenység
655 000011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0533621

Más szakmai tevékenység
-73 000082044

Könyvtári szolgáltatások0533621

Más szakmai tevékenység
-110 00055121

Tartalékok

-472 000
(10)

Eper integrált pénzügyi rendszer beszerzés, rendszerkövetési szolgáltatás, egyéb dologi kiadásra,
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0535571

Egyéb dologi kiadások
164 00005611

Immateriális javak beszerzése, létesítése


110 000053421

Reklám- és propaganda kiadások-11 000074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0534111

Foglalkoztatottak kiküldetései-3 000101150

Betegséggel kapcsolatos ellátások,, támogatások
054411

Helyi megállapítású ápolási díj-260 000054421

Helyi megállapítású közgyógyellátás-91 000052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0588061

Egyéb felhalmozási célú támogatások áH-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

91 000053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások(11)

Kistérségi társulásnak átadott egyéb működési támogatás
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


05506081

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak

241 0000533621

Más szakmai tevékenység
-241 000
(12)

Átcsoportosítás telefonszámlára, pályázatírás mezőgazdasági közfoglalkoztatásra, szennyvíz és víziközmű rendszer, gépjárművek karbantartására
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0532211

Telefonszámla

11 0000533621

Más szakmai tevékenység
112 0000532141

Informatikai eszközök ATM,POS bérleti díja, lízingelése, karbantart.

48 000066020

Város, községgazdálkodás053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások10 000074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0532211

Telefonszámla

17 000053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások-64 000052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások26 0000588061

Egyéb felhalmozási célú támogatások áH-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

-160 000
(13)

Átcsoportosítás működési célú  előzetesen felszámított ÁFA-ra közfoglalkoztatáson
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

74 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-74 000041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő
053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

205 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-205 000041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

55 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-55 000
(14)

Óvoda fennt. t. megszűnése miatt átcsoportosítás
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


05506081

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak

-8 787 000018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának

8 787 000
(15)

Tartalék képzése óvoda kiadási megtakarításából
018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának

-1 753 000011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

1 753 000
(16)

Tulajdonosi bevételről átcsoportosítás tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételre
013320

Köztemető fenntartás
0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

48 000094041

Tulajdonosi bevételek
-48 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

72 000094041

Tulajdonosi bevételek
-72 000

680002-2

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

3 464 000094041

Tulajdonosi bevételek
-3 464 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

76 000094041

Tulajdonosi bevételek
-76 000
(17)

Igazgatási szolgáltatási díj , kamatbevétel átcsoportosítása
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


093611

Igazgatási szolgáltatási díj bevétel-27 000094081

Kamat bevételek

-20 000900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről
093611

Igazgatási szolgáltatási díj bevétel27 000094081

Kamat bevételek

20 000


(18)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel átcsoportosítás
052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

-1 362 0000588061

Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n kívülre áll. többs. tul. v.

-1 362 000011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

1 270 000051211

Választott tisztségviselők juttatásai1 016 000051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

72 000
fizetett juttatások
05211

szociális hozzájárulási adó
149 00005241

Egészségügyi hozzájárulás
2 00005271

Személyi jövedelemadó
1 00005671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA


30 000074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

92 00005110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére2 00005211

szociális hozzájárulási adó
83 0000533131

Víz- és csatornadíj

5 000053411

Foglalkoztatottak kiküldetései2 000
(19)

Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra
041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére
700 00005211

Szociális hozzájárulási adó
94 0000531231

Hajtó és kenőanyag
362 0000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

142 700011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

-1 298 700
(20)

Tartalék képzése közös hivatal kiadási megtakarításából
018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-1 308 800011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

1 308 800
(21)

Átcsoportosítás közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási célú támogatásokra
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

-2 0000925011

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz.

2 000Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás
041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0916011

Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. Ktgv.sz.

-1 750 0000925011

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz.

1 750 000
(22)

Átcsoportosítások
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


0512341

Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom

-30 0000531121

Könyv, folyóirat

61 0000533511

Közvetített szolgáltatások ÁH belül-139 0000533621

Más szakmai tevékenység
-398 0000533791

Más egyéb szolgáltatások
-1 007 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-34 000053521

Fizetendő általános forgalmi adó-701 0000535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellgű kiadások

-195 00005506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik

-2 286 00005511021

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdadási társaságok

-22 00005511031

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek

-663 00005511061

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-állami többs. tul. Nem pénügyi vállalkozásnak

1 000Összesen


-5 413 000

013320

Köztemető fenntartás és működtetés
051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

20 00005211

Szociális hozzájárulási adó
3 0000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

-30 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-5 000Összesen


-12 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
680001-1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0533111

Villamos energia

-4 0000533121

Gázdíj


-49 0000533131

Víz- és csatornadíj

-2 000053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások


-20 0000533521

Közvetített szolgáltatások ÁH kívül-44 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-33 000Összesen


-152 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
680002-1

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0531161

Egyéb szakmai anyagok beszerzése-20 0000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

15 0000533121

Gázdíj


-56 0000533131

Víz- és csatornadíj

-5 000053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások


9 0000533791

Más egyéb szolgáltatások
-2 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-17 000Összesen


-76 000

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére
-55 7000531241

Munak és védőruha
75 000053321

Vásárolt élelmezés
35 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

134 000Összesen


188 300

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági051101141

Közfoglalkoztatottak bére
-94 00005211

Szociális hozzájárulási adó
-29 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-203 0000533791

Más egyéb szolgáltatások
30 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-37 000Összesen


-333 000

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő
5251

Táppénz-hozzájárulás
2 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-1 494 500533741

Szállítás


6 0000533621

Más szakmai tevékenység
95 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-167 00005621

Ingatlanok beszerzése, létesítése305 00005671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA


83 00005711

Ingatlanok felújítása
1 335 00005741

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA


360 000Összesen


524 500

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5251

Táppénz-hozzájárulás
27 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

426 0000533791

Más egyéb szolgáltatások
2 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

275 00005611

Immateriális javak beserzése, létesítése


24 00005631

Informatikai eszközök beszerzése91 00005641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése


12 00005671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA


48 000Összesen


905 000

042180

Állat-egészségügy
0533621

Más szakmai tevékenység
-10 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
0531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-174 000053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások


315 0000533621

Más szakmai tevékenység
214 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-14 000Összesen


341 000

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
0533521

Közvetített szolgáltatások ÁH kívül41 0000533791

Más egyéb szolgáltatások
27 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-75 000Összesen


-7 000

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások


2 503 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

683 0000588061

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kív. állami többségi  tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásank

-521 000Összesen


2 665 000

064010

Közvilágítás
0533111

Villamos energia

23 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-23 00005641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése


-625 00005671

Beruházások előzetesen felszámított ÁFA


-169 000Összesen


-794 000

066020

Város, községgazdálkodás0531161

Egyéb szakmai anyagok beszerzése-20 0000531231

Hajtó és kenőanyag
-336 3000531241

Munka és védőruha
-5 0000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

-494 0000533131

Víz- és csatornadíj

-45 5000533721

Bitosítási díjak

-4 5000533791

Más egyéb szolgáltatások
-31 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-257 000Összesen


-1 193 300

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0531111

Gyógyszer

-4 0000531161

Egyéb szakmai anyagok beszerzése-23 5000531221

Irodaszer

-3 0000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

5 4000532211

Telefonszámla

-6 0000533111

Villamos energia

-4 8000533121

Gázdíj


-27 8000533621

Más szakmai tevékenység
4 0000533721

Biztosítási díjak

-1 4000533791

Más egyéb szolgáltatások
-3 4000534111

Foglalkoztatottak kiküldetései34 500053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-31 8000535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

2 000Összesen


-59 800

082044

Könyvtári szolgáltatások0531121

Könyv, folyóirat

-6 4000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

3 8000533111

Villamos energia

-47 0000533121

Gázdíj


-233 0000533131

Víz- és csatornadíj

-60 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-91 000Összesen


-433 600

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása910502-1

Köművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

27 4000512361

Reprezentáció, üzleti ajándék64 00005211

Szociális hozzájárulási adó
-20 90005271

Személyi jövedelemadó
-16 300531231

Hajtó és kenőanyag
25 0000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

27 0000533111

Villamos energia

-33 0000533121

Gázdíj


-54 7000533131

Víz- és csatornadíj
-5 00005333111

Bérleti és lízingdíjak
-28 0000533791

Más egyéb szolgáltatások
231 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

78 0000535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi  jellegű kiadások

20 000Összesen


314 500

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

51221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

14 0000512361

Reprezentáció, üzleti ajándék-45 00005211

Szociális hozzájárulási adó
-9 50005271

Személyi jövedelemadó
-8 0000531161

Egyéb szakmai anyagok beszerzése9 0000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

-78 9000533791

Más egyéb szolgáltatások
-16 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 000Összesen


-132 400

096020

Iskolai intézményi étkeztetés562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

-22 90005211

Szociális hozzájárulási adó
-9 4000531161

Egyéb szakmai anyagok beszerzése-100 0000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak

103 4000533121

Gázdíj


-15 7000533131

Víz- és Csatornadíj

-1 500053321

Vásárolt élelmezés
1 252 0000533791

Más egyéb szolgáltatások
1 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

334 000Összesen


1 540 900

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

054411

Helyi megállapítású ápolási díj (Szoc.tv.43/B)


-23 000054421

Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§. 3. bek.)

-59 000Összesen


-82 000

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik

663 000

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
054232

Óvodáztatási támogtás
30 000

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátása


054511

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tv.35§61b)

-1 706 500054841

Rendszeres szociális segély (Szoc.tv. 37/1/a-b)


863 000Összesen


-843 500

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
054641

Lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 38/1 a,b)


37 600

107052

Házi segítségnyújtás05506081

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik

1 445 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások0533741

Szállítás


-16 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-4 000054831

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

839 200054851

Átmeneti segély (Szoc.tv. 45)-233 500054861

Temetési segély (Szoc. tv. 46)-200 000054871

Köztemetés (Szoc. tv. 48.)
-131 400054881

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

-279 000054891

Önkorm. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás

-906 400Összesen


-931 100

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége


055121

Tartalékok

1 817 900
Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat
Bevételek főösszege


267 368 000


335 875 800
Kiadások főösszege


267 368 000


335 875 800
Működési hiány                         -   

                         -   

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
6.§ Működési bevételek


(1)

2014. II. félévi bérkompenzáció018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás620 000
(2)

Önkormányzati választásokra kapott támogatás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek


0916011

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz.

1 288 000
(3)

Nemzetiségi önkormányzati választásokra kapott támogatás
016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek


0916011

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz.

364 000
(4)

Bevételi többlet miatt előirányzat emelése
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

093611

Igazgatási szolgáltatási díj bevétel12 000940321

ÁH-n kívül Közvetített szolgáltatások ellenértéke


38 000941061

Költségek visszatérülése
22 000Összesen


72 000
(5)

Kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentése

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás-1 308 800
(6)

Pénzmaradvány igénybevétele többlet finanszírozás visszafizetése miatt
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

310 000
(7)

Pénzmaradvány igénybevétele telefon magáncélú használata Kkeszi
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

25 000
(8)

Bevétel elmaradása miatt előirányzat csökkentés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

0940311

ÁH-n belül Közvetített szolgáltatások ellenértéke


-68 000094061

Kiszámlázott ÁFA

-8 000094081

Kamat bevételek

-1 000011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

0916071

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről önkorm.

-1 653 600Összesen


-1 730 600
Működési bevételek összesen

-360 400
7.§ Felhalmozási célú bevételek

(1)

Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal felhalmozási kiadásaihoz011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

0925071

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁH-n belülről önkorm.

166 000
Felhalmozási célú bevételek összesen
166 000
Bevételek összesen


-194 400
8.§ Működési kiadások


(1)

2014. II. félévi bérkompenzáció011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

05110111

 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére


156 0005110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére94 00005211

Szociális hozzájárulási adó
67 000011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

05110111

 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére


200 0005110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére38 00005211

Szociális hozzájárulási adó
65 000Összesen


620 000
(2)

Önkormányzati választásokra kapott támogatás

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja
051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

285 000
fizetett juttatások
512361

Reprezentáció üzleti ajándék
9 000512371

Egyéb külső személyi juttatások255 00005211

Szociális hozzájárulási adó
138 00005241

Egészségügyi hozzájárulás
3 50005271

Személyi jövedelemadó
2 0000533621

Más szakmai tevékenység
2 0000534111

Foglalkoztatottak kiküldetései32 000053511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA


2 500Összesen


729 000

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi
051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

60 000
fizetett juttatások
512361

Reprezentáció üzleti ajándék
45 000512371

Egyéb külső személyi juttatások255 00005211

Szociális hozzájárulási adó
83 00005241

Egészségügyi hozzájárulás
18 00005271

Személyi jövedelemadó
11 0000533621

Más szakmai tevékenység
2 0000531221

Irodaszerek

28 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

5 000053511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA


21 00005511081

Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll.

31 000Összesen


559 000
(3)

Nemzetiségi önkormányzati választásokra kapott támogatás
016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja
051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

20 000
fizetett juttatások
0512361

Reprezentáció üzleti ajándék
10 0000512371

Egyéb külső személyi juttatások100 00005211

Szociális hozzájárulási adó
32 00005241

Egészségügyi hozzájárulás
4 00005271

Személyi jövedelemadó
2 0000531221

Irodaszerek

8 5000533621

Más szakmai tevékenység
500053511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA


5 000Összesen


182 000

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi
051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

20 000
fizetett juttatások
0512361

Reprezentáció üzleti ajándék
10 0005012371

Egyéb külső személyi juttatások100 00005211

Szociális hozzájárulási adó
32 00005241

Egészségügyi hozzájárulás
4 00005271

Személyi jövedelemadó
2 0000533621

Más szakmai tevékenység
5000531221

Irodaszerek

8 500053511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA


5 000Összesen


182 000
(4)

Bevételi többlet felhasználása011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

0532111

Internetdíj

38 0000533621

Más szakmai tevékenység
12 0000533131

Víz-és csatornadíj

22 000Összesen


72 000
(5)

Bér és járulék megtakarítás miatt előirányzat csökkentés
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

05110111

 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére


-823 00005110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére-154 30005110711

Erzsébet utalvány

-105 50005211

Szociális hozzájárulási adó
-144 000011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére-82 000Összesen


-1 308 800
(6)

Pénzmaradvány igénybevétele többlet finanszírozás visszafizetése miatt
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

055021

Elvonások befizetések
310 000
(7)

Pénzmaradvány igénybevétele telefon magáncélú használata Kkeszi
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

5110771

Béren kívüi juttatások
25 000
(8)

Bevétel elmaradása miatt előirányzat csökkentés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancsalja

0532211

Telefonszámla

-151 1000533121

Gázdíj


-163 0000533511

Közvetített szolgáltatások ÁH belül-45 0000533621

Más szakmai tevékenység
-147 0000534111

Foglalkoztatottak kiküldetései-60 000053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-146 0000535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

-162 0000586041

Felhalm.c. visszaér. tám., kölcs. nyújt. ÁH-n kívül

-400 000011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

0511101

Egyéb költségtérítések
-205 00005211

Szociális hozzájárulási adó
-71 0000531161

Egyéb szakmai anyag
-118 5000533111

Villamos enrgia

-14 0000533121

Gázdíj


-48 000Összesen


-1 730 600
Működési kiadások összesen

-360 400
9.§ Felhalmozási célú kiadások

(1)

Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal felhalmozási kiadásaihoz11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi

05611

Immateriális javak beszerzése létesítése


110 00005641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létestése


21 00005671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA


35 000Összesen


166 000
Felhalmozási célú kiadások összesen
166 000
Kiadások összesen


-194 400
10.§ Átcsoportosítások


(1)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja
05110111

 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére


-75 000051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

5 0000511131

Egyéb személyi juttatások
68 000053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele


3 0000532111

Internetdíj

18 0000532141

Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása


73 0000531121

Könyv, folyóirat

-19 0000531131

Egyéb információhordozó
-6 5000531161

Egyéb szakmai anyag
-12 0000531241

Munka és védőruha
-78 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-50 000053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások-140 0000535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

140 000053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások140 00005641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létestése


1900005671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA


6 000
(2)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi
053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele


22 0000532221

Kábel TV


-116 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-12 0000531161

Egyéb szakmai anyag
-151 500053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások-278 0000533621

Más szakmai tevékenység
264 0000533711

Postaköltség

178 0000512361

Reprezentáció, üzleti ajándék2 000
(3)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (OGY választás)051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

30 000
fizetett juttatások
05211

Szociális hozzájárulási adó
7 0000534111

Foglalkoztatottak kiküldetései33 000


(4)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja
511101

Egyéb költségtérítések
-30 00005241

Egészségügyi hozzájárulás
-40 000
(5)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancskeszi (OGY választás)0531221

Irodaszer

13 000053511

Működési célú előtezesen felszámított ÁFA


2 000


(6)

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi
05241

Egészségügyi hozzájárulás
-15 000
(7)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (EP választás)051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

25 000
fizetett juttatások
05211

Szociális hozzájárulási adó
7 000


(8)

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja
511101

Egyéb költségtérítések
-25 00005241

Egészségügyi hozzájárulás
-7 000
(9)

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja
5110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére-1 261 0000511021

Normatív jutalmak

1 261 00005110111

 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére


-166 0000511131

Egyéb személyi juttatások
166 000053221

Telefonszámla

-45 000053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele


45 0005110771

Béren kívüi juttatások
38 000053411

Foglalkoztatottak kiküldetései19 0000511101

Egyéb költségtérítések
-57 000


(10)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja
05110111

 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére


-70 00005241

Egészségügyi hozzájárulás
-16 00005271

Személyi jövedelemadó
-6 500


(11)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (önkorm. választás)051221

Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak

70 000
fizetett juttatások
05211

Szociális hozzájárulási adó
17 00005271

Személyi jövedelemadó

1 00005241

Egészségügyi hozzájárulás
-1 000053411

Foglalkoztatottak kiküldetései5 500
(12)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai


parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancskeszi (OGY választás)0531221

Irodaszer

3 500


(13)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi
05241

Egészségügyi hozzájárulás
-3 500
(14)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja
5110711

Erzsébet utalvány

-40 0000511091

Közlekedési költségtértés
19 0000511101

Egyéb költségtérítések
-65 0000512361

Reprezentáció, üzleti ajándék-36 00005211

Szociális hozzájárulási adó
-25 00005271

Személyi jövedelemadó
-41 0000531141

Informatikai eszközök beszerzése1 0000531221

Irodaszer

79 0000531261

Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

39 5000532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése82 0000532211

Telefonszámla

-38 500053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások1 000053371

Posatköltség

217 0000533621

Más szakmai tevékenység
-218 00003521

Fizetendő ÁFA

25 000


(15)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi
5110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére-145 0005110711

Erzsébet utalvány

-42 3005110761

Önkéntes egészségpénztári befizetés24 0005110771

Béren kívüi juttatások
247 000511091

Közlekedési költségtértés
-14 500511131

Egyéb személyi juttatások
44 000512311

Prémiumévesek juttatásai
6 0000512361

Reprezentáció, üzleti ajándék2 30005241

Egészségügyi hozzájárulás
-2 00005251

Táppénz hozzájárulás
7 00005271

Személyi jövedelemadó
-27 0000531121

Könyv, folyóirat

-68 5000531131

Egyéb információhordozó
-12 0000531241

Munka és védőruha
-17 0000532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése158 0000532221

Kábel Tv


-50 0000533121

Gázdíj


-109 000053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások6 0000533621

Más szakmai tevékenység
434 000053371

Postaköltség

39 000053411

Foglalkoztatottak kiküldetései-21 000053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

-295 0000535571

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

-164 000
(16)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja
0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

167 500


(17)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi
0981311

Előző év  költségvetési maradványának igénybevétele

-167 500Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat
Bevételek főösszege

        57 968 000   


57 773 600

Kiadások főösszege

        57 968 000   


57 773 600

Működési hiány


 -


 -

Karancsaljai Napfény Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása
11.§ Működési bevételek


(1)

2014. 09.-11.  havi bérkompenzáció támogatása

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás2 000
(2)

Ellátási díjak, ÁFA vissztérítés, költségek visszatérülése  bevételi többlete miatt előirányzat emelés
096010

Óvodai intézményi étkeztetés


094051

Ellátási díjak

203 000094061

Kiszámlázott ÁFA

55 000091110

Óvodai nevelés, ellátás  szakmai feladatai

0941061

Költségek visszatérítései
2 000Összesen


260 000
3.

Óvodai finanszírozás csökkentése kiadási megtakarítás miatt
018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

098161

Központi, irányítószervi támogatás-1 753 000
Működési bevételek összesen

-1 491 000
12.§ Működési kiadások


(1)

2014. 09.-11.  havi bérkompenzáció támogatása

091110

Óvodai nevelés, ellátás  szakmai feladatai

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére2 000
(2)

Ellátási díjak bevételi többlete miatt előirányzat emelés
096010

Óvodai intézményi étkeztetés


053321

Vásárol élelmezés

205 000053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

55 000Összesen


260 000
(3)

Előirányzatok csökkentése kiadási megtakarítások miatt
091110

Óvodai nevelés, ellátás  szakmai feladatai

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére-608 0000511041

Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra,túlszolg.

-180 00005110711

Erzsébet utalvány

-118 0000511091

Közlekedési költségtérítés
-18 00005211

Szociális hozzájárulási adó
-326 00005241

Egészségügyi hozzájárulás
-13 00005271

Személyi jövedelemadó
-37 000053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

-96 000091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátása
0533621

Más szakmai tevékenység
-271 000

091140

Óvodai nevelés, ellátás  működtetési feladatai

0531241

Munka és védőruha
-86 000Összesen


-1 753 000


Működési kiadások összesen

-1 491 000
13.§ Átcsoportosítások


(1)

091140

Óvodai nevelés, ellátás  működtetési feladatai

0532111

Internetdíj

24 000053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások-24 000
(2)

091110

Óvodai nevelés, ellátás  szakmai feladatai

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére-103 0000511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai


103 00005110771

Béren kívüli juttatások
49 0000511101

Egyéb költségtérítések
-49 000
(3)

091140

Óvodai nevelés, ellátás  működtetési feladatai

053221

Telefonszámla

18 000053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások-18 000
(4)

091110

Óvodai nevelés, ellátás  szakmai feladatai

05110111

Köztisztviselők, közalkalmazottak bére-91400005110131

MT alapjánteljes, részmunkaidős bére49300005110711

Erzsébet utalvány

-2100005110771

Béren kívüli juttatások
210000531113

Gyógyszer

-10 0000531121

Könyv, folyóirat beszerzés
29 0000531231

Egyéb információhordózó beszerzés-2 0000531161

Egyéb szakmai anyagok
-42 0000532141

Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása


4 0000533621

Más szakmai tevékenység
56 0000533741

Szállítás


-20 0000534111

Foglalkoztatottak kiküldetései-18 000053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

80 000
(5)

091140

Óvodai nevelés, ellátás  működtetési feladatai

0531223

Irodaszer

-46 0000531241

Munka és védőruha
-8 000531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-29 0000532211

Telefonszámla

8 0000533113

Villamos energia

18 0000533123

Gázdíj


-30 0000533133

Víz- és csatornadíj

47 000053343

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások


-21 0000533781

Pénzügyi, befektetési díj
22 000053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

-35 000
(6)

096010

Óvodai intézményi étkeztetés


053321

Vásárol élelmezés

334 0000533791

Rovarirtás

-5 000053511

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

89 000
Módosított előirányzatJelenlegi módosított előirányzat

Bevételek főösszege

48 095 541

46 604 541
Kiadások főösszege

48 095 541

46 604 541
Működési hiány


 -

 -


9.§ Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a képviselő- testülete döntése alapján az alábbi:

Módosított előirányzat

Jelenlegi módosított előirányzat
Bevételek főösszege

275 784 000


347 685 741

Kiadások főösszege

275 784 000


347 685 741

Működési hiány


 -


  -10.§


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Karancsalja, 2015. április 13.         ...............................................                                          ………………..……

          Sulyok Oszkár Jánosné                                               dr. Behan Anett Éva

                   Polgármester                                                                        Jegyző