Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.5..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 10. 27


Karancsalja Község Önkormányzatának2014. évizárszámadása
Karancsalja Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


5/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88. §. (1) és 91. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a 2014. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.


1. §.


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.


2. §.


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:


a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

           - Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal, Karancsalja

b) önállóan működő költségvetési szervek:

           - Karancsaljai Napfény Óvoda, Karancsalja


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak. A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) rendelete határozza meg.


3. §.


(1) Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a  1.1., 1.2.,1.3.,1.4.,2.1., 2.2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja:


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételi előirányzat főösszege

257.256

347.687

347.523

Kiadási előirányzat főösszege

257.256

347.687

332.381
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 9.1., 9.2., számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi tényleges létszámkeretét 75 főben hagyja jóvá.


5. §


A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 14.981 eFt főösszegben valamint annak feladatonkénti részletezését a 6., 7. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.6. §.


Az önkormányzat általános tartaléka 9.875 e Ft, a 2015. évi állami támogatás megelőlegezése és kiadási megtakarítások miatt.7. §.


Az önkormányzat 2014. évi Európai Uniós projektjeit a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.8. §.


Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékletnek megfelelően

 jóváhagyja.9. §.Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 1.1. és 1.2. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


10. §.


Az önkormányzatnak hitelállománya és adósságot keletkeztető ügylete 2014. december 31-én nincs. ( 3, 4, 5. sz. mellékletek )


11. §.Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek.
12. §.


Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerint vagyonát a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 478 890 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. 2.sz. melléklet szerint fogadja el.13. §.


Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 10.1 sz. melléklet szerint fogadja el.


14. §.


A tényleges feladatmutatók alapján elvégzett helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati faladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (beszámoló 11/A,11/C. űrlap) alapján 2.466 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett.Záró rendelkezések

                       

15. §.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. Hatályát veszti

- 1/2014.(II.20) rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

- 5/2014. (IX.15.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.20) rendelet módosításáról

- 1/2015.(IV.13.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló a 5/2014. (IX.15.) rendelettel módosított 1/2014.(II.20.) rendelet módosításáról

hatályát veszti.

Karancsalja, 2015. május 5.
  Sulyok Oszkár Jánosné                                                                      dr. Behan Anett Éva         polgármester                                                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve:


Karancsalja, 2015. május 5.                                                                                                            Dr. Behan Anett Éva                                                                                                                                                    jegyző


M e l l é k l e t e k


1.1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2014. évi bevételek és kiadások összevont mérlege.


1.2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2014. évi kötelező feladatok mérlege.


1.3 sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2014. évi önként vállalt feladatainak mérlege.


1.4. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2014. évi államigazgatási feladatok mérlege.


2.1 sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2014. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten.


2.2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2014. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten.


3. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához a 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége


4. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához a 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség.


5. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához a 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok


6. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 5.§-ához a 2014. évi beruházások


7. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 5.§-ához a 2014. évi felújítási kiadások


8. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 7.§-ához a 2014. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai


9.1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2014. évi közös hivatal összes bevételei és kiadásai 


9.2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a Napfény Óvoda 2014. évi összes bevételei és kiadásai 


10.1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 13.§-ához a 2014. évi egyszerűsített mérleg


10.2.  sz. melléklet a zárszámadási rendelet 12.§-ához a 2014. évi vagyonmérleg


11. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 8.§-ához a 2014. évi maradvány kimutatás


1.1. sz. tájékoztató adat a zárszámadási rendelet 9.§-ához a 2014. évi közvetett támogatások


1.2. sz. tájékoztató adat a zárszámadási rendelet 9.§-ához a 2014. évi közvetett támogatások (legmagasabb adótételek esetén)