Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (IV.21..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 10. 27Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. b) és 91. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a 2015. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.


1. §.


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.


2. §.


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:


a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

           - Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal, Karancsalja

b) önállóan működő költségvetési szervek:

           - Karancsaljai Napfény Óvoda, Karancsalja3. §.


(1) Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja:


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételi előirányzat főösszege

186.460

300.473

293.868

Kiadási előirányzat főösszege

186.460

300.473

277.766
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 9.1.,  9.2., és a 9.3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi tényleges létszámkeretét 72 főben hagyja jóvá.


5. §


A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 25.900 eFt főösszegben valamint annak feladatonkénti részletezését a 6., 7. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.6. §.


Az önkormányzat általános tartaléka 12.117 e Ft, a 2015. évi állami támogatás megelőlegezése, a bevételi többletek és kiadási megtakarítások miatt.7. §.


Az önkormányzat 2015. évi Európai Uniós projektjeit a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.8. §.


Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékletnek megfelelően

 jóváhagyja.9. §.Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 1.1. és 1.2. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


10. §.


Az önkormányzatnak hitelállománya és adósságot keletkeztető ügylete 2015. december 31-én nincs. ( 3, 4, 5. sz. mellékletek )


11. §.Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek.12. §.


Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerint vagyonát a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 518.509 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. 2.sz. melléklet szerint fogadja el.13. §.


Az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 10.1 sz. melléklet szerint fogadja el.


14. §.


A tényleges feladatmutatók alapján elvégzett helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati faladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (beszámoló 11/A,11/C. űrlap) alapján 1.594 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett.Záró rendelkezések

                       

15. §.


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 2. Hatályát veszti

  - 1/2015.(II.18.) rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
  Karancsalja, 2016. április 21.
    Sulyok Oszkár Jánosné                                                                      dr. Behan Anett Éva         polgármester                                                                                         jegyző  A rendelet kihirdetve:


  Karancsalja, 2016. április 21.

                                                                                                              Dr. Behan Anett Éva                                                                                                                                                    jegyző
  M e l l é k l e t e k


  1.1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2015. évi bevételek és kiadások összevont mérlege.


  1.2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2015. évi kötelező feladatok mérlege.


  1.3 sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2015. évi önként vállalt feladatainak mérlege.


  1.4. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2015. évi államigazgatási feladatok mérlege.


  2.1 sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten.


  2.2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten.


  3. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához a 2015. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége


  4. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához a 2015. évi adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség.


  5. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához a 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok


  6. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 5.§-ához a 2015. évi beruházások


  7. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 5.§-ához a 2015. évi felújítási kiadások


  8. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 7.§-ához a 2015. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai


  9.1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához az önkormányzat 2015. évi összes bevételei és kiadásai 


  9.2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a közös hivatal 2015. évi összes bevételei és kiadásai 


  9.3. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a Karancsaljai Napfény Óvoda 2015. évi összes bevételei és kiadásai 


  10.1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 13.§-ához a 2015. évi egyszerűsített mérleg


  10.2.  sz. melléklet a zárszámadási rendelet 12.§-ához a 2015. évi vagyonmérleg


  11. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 8.§-ához a 2015. évi maradvány kimutatás


  1.1. sz. tájékoztató adat a zárszámadási rendelet 9.§-ához a 2015. évi közvetett támogatások


  1.2. sz. tájékoztató adat a zárszámadási rendelet 9.§-ához a 2015. évi közvetett támogatások (legmagasabb adótételek esetén)

Mellékletek