Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (VIII.4..) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 05 - 2016. 08. 05

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (VIII.4..) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.08.05.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 132 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi szociális támogatásokról szóló 2/2015.- (II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 10. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4) Az egyszeri támogatás összege:

-a karancsaljai lakóhelyű, általános iskolai tanulónként 8.000 Ft,
-a középiskolában nappali tanulmányokat folytató karancsaljai lakóhelyű diákonként 12.000 Ft,
-a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató, karancsaljai lakóhelyű hallgatónkét 20.000 Ft.

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.