Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (VIII.4..) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 132 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi szociális támogatásokról szóló 2/2015.- (II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A rendelet 10. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(4) Az egyszeri támogatás összege:


-a karancsaljai lakóhelyű, általános iskolai tanulónként 8.000 Ft,

-a középiskolában nappali tanulmányokat folytató karancsaljai lakóhelyű diákonként 12.000 Ft,

-a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató, karancsaljai lakóhelyű hallgatónkét 20.000 Ft.


2.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Karancsalja, 2016. augusztus 4.

                        Sulyok Oszkár Jánosné                                  dr. Behan Anett Éva

                               Polgármester                                                       jegyző