Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XI.30..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XI.30.) rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Hatályos: 2021. 10. 27


Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (XI.30.) rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számárólKarancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:1. §


 Helyi népszavazást a karancsaljai választópolgárok 25 %-a kezdeményezhet.2. §  1. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  1. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.29.) önkormányzati rendeletének 39.§-a hatályát veszti.
Karancsalja, 2017. november  30.

                              Sulyok Oszkár Jánosné                                     dr.Behan Anett Éva

                                   Polgármester                                                            JegyzőÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (XI.30.) rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számárólKarancsalja Község Önkormányzat Képviselő – testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.29.) önkormányzati rendeletét a fenti tárgykörben a Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi eljárás keretében felülvizsgálta és NO/TFO/8-1148/2017 számú felhívásában a rendelet vonatkozó szabályozásának hatályon kívül helyezését és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról új rendelet megalkotását javasolta. Az új rendeletet a Képviselő – testület a törvényességi felhívás alapján elkészítette. RÉSZLETES INDOKOLÁS


Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (XI.30.) rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számárólA rendelet 1. §-a meghatározza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.


A rendelet 2. §-a  a hatályba lépésről rendelkezik. Karancsalja, 2017.november 30.

                                                                                              dr. Behan Anett Éva

                                                                                                          Jegyző


HATÁSVIZSGÁLATI LAPA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:


A rendelet tervezet címe: Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2017. (XI…..) rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számárólTársadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: az önkormányzat működésének szabályozása, jogbiztonság kialakítása


Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.


Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.


Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeletet meghaladóan - hatása. 


A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései között.


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.