Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XI.30..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hatályos: 2017. 11. 30

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XI.30..) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

2017.11.30.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § Helyi népszavazást a karancsaljai választópolgárok 25 %-a kezdeményezhet.

2. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletének 39. §-a hatályát veszti.