Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.13..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 12/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 01

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.13..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 12/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.01.01.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletét az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 9. § (1) bekezdése alábbiak szerint módosul:

1. A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapítására és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdt., valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.