Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.13..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 12/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletét az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A rendelet 9.§ (1) bekezdése alábbiak szerint módosul:


  1. A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapítására és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktdt., valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


2.§  A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
Karancsalja, 2017. december 13.

                        Sulyok Oszkár Jánosné                                           dr.Behan Anett Éva


                                    Polgármester                                                            Jegyző