Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (V.4..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzatának2016. évizárszámadása
Karancsalja Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


3/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. b) és 91. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.


1. §.


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.


2. §.


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:


a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

           - Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal, Karancsalja

b) önállóan működő költségvetési szervek:

           - Karancsaljai Napfény Óvoda, Karancsalja3. §.


(1) Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja:


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételi előirányzat főösszege

179.192.000

266.023.018

258.285.370

Kiadási előirányzat főösszege

179.192.000

266.023.018

226.452.321
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 9.1., 9.2., és a 9.3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi tényleges létszámkeretét 48 főben hagyja jóvá.


5. §


A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 14.163.389 Ft főösszegben valamint annak feladatonkénti részletezését a 6., 7. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.6. §.


Az önkormányzat általános tartaléka 21.391.995 Ft, a 2017. évi állami támogatás megelőlegezése, a bevételi többletek és kiadási megtakarítások miatt.7. §.


Az önkormányzat 2016. évi Európai Uniós projektjeit a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.8. §.


Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékletnek megfelelően

 jóváhagyja.9. §.Az önkormányzatnak hitelállománya és adósságot keletkeztető ügylete 2016. december 31-én nincs. (3, 4, 5. sz. mellékletek)


10. §.Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek.11. §.


Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 518.447 701 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. 2.sz. melléklet szerint fogadja el.12. §.


Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a 10.1 sz. melléklet szerint fogadja el.
13. §.


A tényleges feladatmutatók alapján elvégzett helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati faladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (beszámoló 11/A,) alapján 423.712 Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, valamint az önkormányzatot 49.180 Ft pótlólagos támogatás illeti meg (beszámoló 11/C űrlap).Záró rendelkezések

                       

14. §.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. Hatályát veszti

- 1/2016.(II.11.) rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Karancsalja, 2016. május 4.
  Sulyok Oszkár Jánosné                                                                      dr. Behan Anett Éva         polgármester                                                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve:


Karancsalja, 2016.május 4.   

                                                                                                             dr. Behan Anett Éva                                                                                                                                                   jegyző
M e l l é k l e t e k


1.1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2016. évi bevételek és kiadások összevont mérlege.


1.2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2016. évi kötelező feladatok mérlege.


1.3 sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2016. évi önként vállalt feladatainak mérlege.


1.4. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2016. évi államigazgatási feladatok mérlege.


2.1 sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten.


2.2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a 2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten.


3. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához a 2016. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége


4. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához a 2016. évi adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség.


5. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához a 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok


6. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 5.§-ához a 2016. évi beruházások


7. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 5.§-ához a 2016. évi felújítási kiadások


8. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 7.§-ához a 2016. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai


9.1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához az önkormányzat 2016. évi összes bevételei és kiadásai 


9.2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a közös hivatal 2016. évi összes bevételei és kiadásai 


9.3. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához a Karancsaljai Napfény Óvoda 2016. évi összes bevételei és kiadásai 


10.1. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 13.§-ához a 2016. évi egyszerűsített mérleg


10.2. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 12.§-ához a 2016. évi vagyonmérleg