Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VIII.29..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 7/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 29 - 2017. 08. 29

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VIII.29..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 7/2017.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2013.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.08.29.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendeletét az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet bevezető része alábbiak szerint módosul:

„Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzataiaról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekzdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról az alábbi rendeletet alkotja :”

2. § A rendelet I. fejezet címe az alábbiak szerint módosul:

„I.

A rendelet célja”

3. § A rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A talajterhelési díj bevallására, nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet előírásait kell alkalmazni.”

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karancsalja, 2017. augusztus 28.
Sulyok Oszkár Jánosné dr.Behan Anett Éva
Polgármester Jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő –testületének

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő – testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendeletét a Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi eljárás keretében felülvizsgálta és NO/TFO/8-738/2017 számú felhívásában a rendelet módosítását javasolta. A rendelet módosítását a Képviselő – testület a törvényességi felhívás alapján elkészítette.

RÉSZLETES INDOOKOLÁS

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő –testületének

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló

A rendelet 1 §-3. § a törvényességi felhívásban foglalt módosításokról rendelkezik.
A rendelet 4. §-a a hatályba lépésről rendelkezik.