Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 5/2018.(V.24) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről szóló 5/2002.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 25 - 2018. 05. 25

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 5/2018.(V.24) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről szóló 5/2002.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.05.25.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közművelődésről szóló 5/2002. (VII.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 3. § -a az alábbiak szerint módosul:

3. § (1) Az Önkormányzat a közűvelődési tevékenységek megvalósításához közösségi színtereket biztosít, melyek a következők: Községháza épületében található Nagyterem és a Közösségi Ház. A közösségi színterek adatait a Rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

(2) A közösségi színterek fenntartója Karancsalja Község Önkormányzata.

(3) A közösségi színtér igény szerint, alkalmakként előzetes bejelentés alapján a 4. §. (1) bekezdésében meghatározott közművelődési tevékenységek céljára a Karancsalja községben működő intézmények, társadalmi szervezetek, illetve a lakossági önszerveződő közösségek által térítésmentesen igénybe vehető.

(4) A tervezett igénybevétel időpontját és célját legalább a tervezett eseményt 8 nappal megelőzően kell bejelenteni Karancsalja község Önkormányzata Polgármesterének, aki a beérkezett igények alapján a közösségi színtér működését koordinálja. A Polgármester a a bejelentett eseményhez – a lehetőségekhez mérten – biztosítja a szükséges személy és tárgyi feltételeket.

2. § A rendelet 5. § -a az alábbiak szerint módosul:

5. § . Az Önkormányzat Karancsaljai Hírmondó címmel időszakos, ingyenes helyi közszolgálati lapot jelentet meg negyedévente, amelyben lehetőséget biztosít a községben működő társadalmi szervezetek, intézmények, lakossági önszerveződő közösségek számra, hogy tájékoztassák a község lakosságát

- a közösséghez való csatlakozás lehetőségéről, módjáról,
- az intézmény, szervezet, közösség céljáról, tevékenységéről ,
- az aktuális eseményekről, rendezvényekről, azok programjáról,
- valamint az egyéb helyi közművelődési lehetőségekről.

3. § A rendelet 6. § -a az alábbiak szerint módosul:

6. § . Az Önkormányzat nyilvános közművelődési könyvtárat tart fenn.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.