Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének 5/2018.(V.24) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről szóló 5/2002.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének

5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről szóló

5/2002.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról


Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közművelődésről szóló 5/2002. (VII.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§


A rendelet 3.§ -a az alábbiak szerint módosul:


3.§ (1) Az Önkormányzat a közűvelődési tevékenységek megvalósításához közösségi színtereket biztosít, melyek a következők: Községháza épületében található Nagyterem és a Közösségi Ház. A közösségi színterek adatait a Rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.


(2) A közösségi színterek fenntartója Karancsalja Község Önkormányzata.


(3) A közösségi színtér igény szerint, alkalmakként előzetes bejelentés alapján a 4.§. (1) bekezdésében meghatározott közművelődési tevékenységek céljára a Karancsalja községben működő intézmények, társadalmi szervezetek, illetve a lakossági önszerveződő közösségek által térítésmentesen igénybe vehető.


(4) A tervezett igénybevétel időpontját és célját legalább a tervezett eseményt 8 nappal megelőzően kell bejelenteni Karancsalja község Önkormányzata Polgármesterének, aki a beérkezett igények alapján a közösségi színtér működését koordinálja. A Polgármester a a bejelentett eseményhez – a lehetőségekhez mérten – biztosítja a szükséges személy és tárgyi feltételeket.

2.§


A rendelet 5.§ -a az alábbiak szerint módosul:


5.§. Az Önkormányzat Karancsaljai Hírmondó címmel időszakos, ingyenes helyi közszolgálati lapot jelentet meg negyedévente, amelyben lehetőséget biztosít a községben működő társadalmi szervezetek, intézmények, lakossági önszerveződő közösségek számra, hogy tájékoztassák a község lakosságát

            - a közösséghez való csatlakozás lehetőségéről, módjáról,

            - az intézmény, szervezet, közösség céljáról, tevékenységéről ,

            - az aktuális eseményekről, rendezvényekről, azok programjáról,

            - valamint az egyéb helyi közművelődési lehetőségekről.


3.§


A rendelet 6.§ -a az alábbiak szerint módosul:


6.§. Az Önkormányzat nyilvános közművelődési könyvtárat tart fenn.


4.§A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


A rendelet 1 §-3 §-a módosító rendelkezéseket tartalmazza.


A rendelet 4. §-a  a hatályba lépésről rendelkezik. 

Mellékletek