Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31


Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. b) és 91. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.


1. §.


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.


2. §.


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:


a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

           - Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal, Karancsalja

b) önállóan működő költségvetési szervek:

           - Karancsaljai Napfény Óvoda, Karancsalja3. §.


(1) Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja:


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételi előirányzat főösszege

543.069.853

1.033.530.585

1.027.632.882

Kiadási előirányzat főösszege

543.069.853

1.033.530.585

630.239.474
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 9.1., 9.2., és a 9.3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi tényleges létszámkeretét 44 főben hagyja jóvá.


5. §


A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 91.700.786 Ft főösszegben valamint annak feladatonkénti részletezését a 6., 7. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.6. §.


Az önkormányzat általános tartaléka 388.641.509 Ft, a 2018. évi állami támogatás megelőlegezése, a bevételi többletek és kiadási megtakarítások miatt.7. §.


Az önkormányzat 2018. évi Európai Uniós projektjeit a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.8. §.


Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékletnek megfelelően

 jóváhagyja.9. §.Az önkormányzatnak hitelállománya és adósságot keletkeztető ügylete 2018. december 31-én nincs. (3, 4, 5. sz. mellékletek)


10. §.Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntései nincsenek.11. §.


Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 977.221.926 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. 2.sz. melléklet szerint fogadja el.12. §.


Az önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét a 10.1 sz. melléklet szerint fogadja el.13. §.


A tényleges feladatmutatók alapján elvégzett az egyes köznevelési feladatok, a gyermekétkeztetési feladatok és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése feladatok támogatása alapján az önkormányzatot 986 721 Ft visszafizetési kötelezettség terheli (beszámoló 11/C űrlap).Záró rendelkezések

                       

14. §.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. Hatályát veszti az 1/2018. (II.14.) rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Karancsalja, 2019. május 30.  Sulyok Oszkár Jánosné                                                                      dr. László Tünde         polgármester                                                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve:


Karancsalja, 2019. május 30. 20 óra 10 perckor


                                                                                                dr. László Tünde                                                                                                                                                    jegyző
Mellékletek