Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VIII.31..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01 - 2019. 09. 01

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VIII.31..) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

2019.09.01.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

„3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 618.198.149 Ft-ban határozza meg, a 1. sz. melléklet szerint.
Megnevezés Összesen
- tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 215 847 923 Ft
- tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 503 421 378 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 149 755 Ft
- irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám. 109.627 016 Ft
- Belföldi értékpapírok bevétele 10.000.000 Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevételét 392 350 226 Ft
- kiadás főösszegét 618 198 149 Ft
- bevételi főösszegét 618 198 149 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerint
80.856.616 Ft bevétellel
80.856.616 Ft kiadással
a bevételi előirányzaton belül:
- az egyéb működési célú támogatások bevétele 1.437.133 Ft
- a működési bevételeket 513.135 Ft
- a felhalmozási bevételek 158.290 Ft
- az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 4.885.226 Ft
- 73.862.832 Ft
kiadási előirányzaton belül:
- a személyi juttatásokat 58 049 844 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 12 351 790 Ft
- a dologi kiadásokat 9 717 943 Ft
- az egyéb működési célú támogatásokat 15.779 Ft
- beruházási kiadások 721.360 Ft
összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2019. évi költségvetését az 3. sz. melléklet szerint

36 335.360 Ft bevétellel

36 335.360 Ft kiadással

a bevételi előirányzaton belül:
- működési bevételeket 413.220 Ft
- az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 157.956 Ft
- a központi, irányítószervi támogatás bevételét 35.764.184 Ft
a kiadási előirányzaton belül:
- a személyi juttatásokat 22 740 125 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4 360 227 Ft
- a dologi kiadásokat 8 704 510 Ft
- beruházások 530.498 Ft
összegben hagyja jóvá. „

Céltartalék

„7. §

(1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 36 546 952 Ft összegben hagyja jóvá, melyből 16.546.952 Ft működési tartalékot, 20.000.000 Ft felhalmozási tartalékot képez.”

2. § (1) Jelen rendelet 2019. szeptember 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.