Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VIII.30..) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 10 - 2020. 03. 10

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VIII.30..) önkormányzati rendelete

a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.03.10.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális támogatásokról és ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (4) pontja a következők szerint módosul:

„10. §

(4) A képviselő-testület költségvetési évenként külön határozatban állapítja meg az általános iskolások-, a középiskolások-, valamint a felsőfokú nappali oktatásban részt vevő diákok részére a támogatási összeget.”

1. § A Rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja hatályát veszti.

„11. §

(1a) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást állapít meg
a) aki tárgyév december hónapban 0-18 év közötti gyermek, vagy nappali tagozaton, felsőfokú oktatási intézményben tanul;
b) annak a karancsaljai lakcímmel rendelkező személynek, aki, betöltötte a 70. életévét, évente egy alkalommal;
c) háztartásonként rezsi támogatásra, évente egy alkalommal.

1. § Jelen rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.