Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 01 - 2020. 07. 01

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.07.01.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 3. § (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 664 189 630 Ft-ban határozza meg, a 1. sz. melléklet szerint.

Megnevezés Összesen
- tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 261 116 037 Ft
- tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 556 519 254 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 873 122 Ft
- irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám. 101.797 254 Ft
- Belföldi értékpapírok bevétele 10.000.000 Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevételét 392 350 226 Ft
-államháztartáson belüli megelőlegezések 723.367 Ft
- kiadás főösszegét 664 189 630 Ft
- bevételi főösszegét 664 189 630 Ft
összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerint

77 036 748 Ft bevétellel
77 036 748 Ft kiadással
a bevételi előirányzaton belül:
- az egyéb működési célú támogatások bevétele 6.650.711 Ft
- a működési bevételeket 727.057 Ft
- a felhalmozási bevételek 158.290 Ft
- az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 4.885.226 Ft
- 64.615.464 Ft
kiadási előirányzaton belül:
- a személyi juttatásokat 56 914 644 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 11 678 360 Ft
- a dologi kiadásokat 7 991 974 Ft
- beruházási kiadások 451 770 Ft
összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2019. évi költségvetését az 3. sz. melléklet szerint

37 717 889 Ft bevétellel

37 717 889 Ft kiadással

a bevételi előirányzaton belül:
- működési bevételeket 378 143 Ft
- az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 157 956 Ft
- a központi, irányítószervi támogatás bevételét 37 181 790 Ft
a kiadási előirányzaton belül:
- a személyi juttatásokat 23 978 299 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4 708 671 Ft
- a dologi kiadásokat 8 905 941 Ft
- beruházások 124.978 Ft
összegben hagyja jóvá.”

2. § A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 52 630 029 Ft összegben hagyja jóvá.”

3. § A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
- Karancsalja Község Önkormányzata: 22 fő
Ebből: 1 fő teljes munkaidős választott tisztségviselő - polgármester
1 fő teljes munkaidős közalkalmazott
14 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott
1 fő tiszteletdíjas alpolgármester
5 fő tiszteletdíjas képviselő „

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.