Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 01

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

2020.07.01.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában biztosított jogkörében a 2019. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
661 876 961 Ft bevétellel,
260 367 318 Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Karancsalja Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 1.a., 1.b., 2., 3., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. §
A felújítási kiadások teljesítését 6 159 860 Ft főösszegben, beruházási kiadásokat 18 469 940 Ft összegben elfogadja.
4. §
1. A Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadását a 2.sz. melléklet szerint elfogadja.
1. A Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési zárszámadását a 3. sz. melléklet szerint elfogadja.
1. A Óvoda 2019. évi költségvetési zárszámadását a 4. sz. mellékletek szerint elfogadja.
5. §
Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 1.a. számú melléklete - a mérlegben, valamint a vagyon-leltárban szereplő adatok alapján 974 546 751 Ft-ban állapítja meg.
6. §
Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát
- Karancsalja Község Önkormányzata + 398.573.996 Ft
- Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal + 2.928.031 Ft
- Karancsaljai Napfény Óvoda + 7 616 Ft
összesen: 401 509 643 Ft-ban jóváhagyja azzal, hogy a költségvetési pénzmaradvány felülvizsgálatra szorul. A tényleges költségvetési maradvány az önkormányzat működési és felhalmozási kötelezettségvállalását csökkenti.
7. §
Karancsalja Község Önkormányzatának 2019. évi összevont, konszolidált mérlegét, pénzforgalmi jelentését a 1. b. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
8. §
Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített beszámolóját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ának megfelelően kell közzétenni.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.