Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

2021.05.28.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyett a polgármester – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1§-ban elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva – Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában biztosított jogkörében a 2020. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 664 555 738 Ft bevétellel, 272 170 118 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Karancsalja Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A felújítási kiadások teljesítését 32.917.945 Ft főösszegben, beruházási kiadásokat 14 770 754 Ft összegben elfogadja.

4. § (1) A Karancsalja Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadását a 2. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési zárszámadását a 3. melléklet szerint elfogadja.

(3) A Karancsaljai Napfény Óvoda 2020. évi költségvetési zárszámadását a 4. mellékletek szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 1. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyon-leltárban szereplő adatok alapján 972 317 693 Ft-ban állapítja meg.

6. § Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát

a) Karancsalja Község Önkormányzata + 392.338.499 Ft

b) Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal + 0 Ft

c) Karancsaljai Napfény Óvoda + 47 121 Ft összesen: 392 385 620 Ft-ban jóváhagyja azzal, hogy a költségvetési pénzmaradvány felülvizsgálatra szorul. A tényleges költségvetési maradvány az önkormányzat működési és felhalmozási kötelezettségvállalását csökkenti.

7. § Karancsalja Község Önkormányzatának 2020. évi összevont, konszolidált mérlegét, pénzforgalmi jelentését a 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

8. § Az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített beszámolóját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ának megfelelően kell közzétenni.

9. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.