Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 8.) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község helyi építési szabályzatról szóló 16/2002.(XII.30.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 09

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 8.) önkormányzati rendelete

Karancsalja Község helyi építési szabályzatról szóló 16/2002.(XII.30.) rendeletének módosításáról

2022.04.09.

Karancsalja Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Étv. 6. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Karancsalja Község Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 16/2002.(XII.30.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítására a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Építési és Örökségvédelmi Osztálya, a NMKH Földhivatali Főosztály, a NMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, a NMKH Népegészségügyi Főosztály, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága, a NMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nógrád Megye Önkormányzat Közgyűlésének Főépítésze, a Nógrád Megyei Rendőr Főkapitányság, a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály Bányafelügyeleti Osztály valamint a NMKH Állami Főépítész véleményének kikérésével, azok egyeztértésével a következőt rendeli:

1. § A rendelet 31 § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „31 § (4) A hátsó és oldalkertre vonatkozó előírásokat a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások tartalmazzák. A hátsókert min. 6,0 m., az oldalkert szabadonálló beépítésnél 3,0-3,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél 4,0 m kell legyen.”

2. § Ez a rendelet 2022. április 9-én lép hatályba.