Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.28.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában biztosított jogkörében a 2021. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 026 635 544 Ft bevétellel, 931 345 161 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Karancsalja Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A felújítási kiadások teljesítését 164.334.684 Ft főösszegben, beruházási kiadásokat 393 482 875 Ft összegben elfogadja.

4. § (1) A Karancsalja Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadását a 2. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési zárszámadását a 3. melléklet szerint elfogadja.

(3) A Karancsaljai Napfény Óvoda 2021. évi költségvetési zárszámadását a 4. mellékletek szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 1. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyon-leltárban szereplő adatok alapján 1 155 378 422 Ft-ban állapítja meg.

6. § Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát

a) Karancsalja Község Önkormányzata + 92 768 148 Ft

b) Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal + 2 345 320 Ft

c) Karancsaljai Napfény Óvoda + 176 915 Ft összesen: 95 290 383 Ft-ban jóváhagyja azzal, hogy a költségvetési pénzmaradvány felülvizsgálatra szorul. A tényleges költségvetési maradvány az önkormányzat működési és felhalmozási kötelezettségvállalását csökkenti.

7. § Karancsalja Község Önkormányzatának 2021. évi összevont, konszolidált mérlegét, pénzforgalmi jelentését a 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

8. § Az önkormányzat 2021. évi egyszerűsített beszámolóját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ának megfelelően kell közzétenni.

9. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.