Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2022. 05. 19

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

2022.05.19.

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

1. Költségvetési kiadások és bevételek

2. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 161 745 375 forint

b) bevételi főösszege 196 370 209 forint

3. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 93 071 972 forint

aa) személyi juttatások 44 890 563 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 365 505 forint

ac) dologi kiadások 32 115 689 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 036 761 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 663 454 forint

b) felhalmozási kiadások 65 721 411 forint

ba) beruházások 16 969 042 forint

bb) felújítások 48 752 369 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

4. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 106 895 742 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 92 877 807 forint

ab) közhatalmi bevételek 7 348 084 forint

ac) működési bevételek 6 669 851 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 32 335 452 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 335 452 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

2. Finanszírozási kiadások és bevételek

5. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 951 992 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 951 992 forint

ab) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33 728 907 forint

b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 57 139 015 forint

ba) maradvány igénybevétele 54 106 193 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 032 822 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 33 728 907 forint

3. Költségvetési egyenleg

6. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi maradványkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

10. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

12. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Foglalkoztatottak létszáma

13. § (1) Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 14 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 9 fő

b) közfoglalkoztatott: 4 fő

c) polgármester: 1 fő

(2) Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 14 fő.

(3) Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 14 fő.

III. Fejezet

Mohora Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

5. Költségvetési kiadások és bevételek

14. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 163 705 872 forint

b) bevételi főösszege 196 112 651 forint

15. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 61 463 560 forint

aa) személyi juttatások 20 414 124 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 678 532 forint

ac) dologi kiadások 28 670 689 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 036 761 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 663 454 forint

b) felhalmozási kiadások 65 561 413 forint

ba) beruházások 16 809 044 forint

bb) felújítások 48 752 369 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

16. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 106 772 490 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 92 877 807 forint

ab) közhatalmi bevételek 7 348 084 forint

ac) működési bevételek 6 546 599 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 32 335 452 forint

ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 32 335 452 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

6. Finanszírozási kiadások és bevétek

17. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 36 680 899 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 951 992 forint

ab) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33 728 907 forint

b) finanszírozási bevételek 57 004 709 forint

ba) maradvány igénybevétele 53 971 887 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 032 822 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Költségvetési egyenleg

18. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

19. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.

20. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

8. Foglalkoztatottak létszáma

21. § (1) Mohora Község Önkormányzata 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 7 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 2 fő

b) közfoglalkoztatott: 4 fő

c) polgármester: 1 fő

(2) Mohora Község Önkormányzata 2021. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 7 fő.

(3) Mohora Község Önkormányzata 2021. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 7 fő.

IV. Fejezet

Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített kiadásai és bevételei

9. Költségvetési kiadások és bevételek

22. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített

a) kiadási főösszege 31 768 410 forint

b) bevételi főösszege 33 986 465 forint

23. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások 31 608 412 forint

aa) személyi juttatások 24 476 439 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 686 973 forint

ac) dologi kiadások 3 445 000 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b) felhalmozási kiadások 159 998 forint

ba) beruházások 159 998 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

24. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek 123 252 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 123 252 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Finanszírozási kiadások és bevételek

25. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b) finanszírozási bevételek 33 863 213 forint

ba) maradvány igénybevétele 134 306 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 33 728 907 forint

11. Költségvetési egyenleg

26. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 11. melléklet tartalmazza.

27. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

28. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

12. Foglalkoztatottak létszáma

29. § (1) Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma 7 fő közalkalmazott.

(2) Zichy Márta Óvoda 2021. évi záró létszáma (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 7 fő.

(3) Zichy Márta Óvoda 2021. évi munkajogi záró létszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 7 fő.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.