Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02- 2022. 08. 02

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.08.02.

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Módosító rendelkezések

1. §2

2. §3

2. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.