Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a települési adókról

Hatályos: 2023. 11. 03

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a települési adókról1

2023.11.03.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 1/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A. §-a alapján – jelen rendeletben meghatározott feltételekkel – határozatlan időtartamra az e rendeletben meghatározott települési adókat vezeti be.

2. §2 -

2.3 -

3. §4 -

4. §5 -

5. §6 -

6. §7 -

7. §8 -

8. §9 -

9. §10 -

10. §11 -

3.12 -

11. §13 -

12. §14 -

13. §15 -

14. §16 -

15. §17 -

16. §18 -

17. §19 -

18. §20 -

4. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata a 26/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez a 26/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/4. számú végzése a 26/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez a 26/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez

1

Módosította a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatályos: 2023. november 3-tóla 8/2023. (V.03.) rendelet, hatályos: 2023. május 4-től2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata; Hatálytalan: 2023. január 1. napjátólA Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.002/2023/4. számú végzésével elrendelte a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozata közzétételét követő napig.a 39/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelet szerinti szöveggel lép hatályba

2

Hatályon kívül helyezte a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatálytalan: 2023. november 3-tól

3

Hatályon kívül helyezte a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatálytalan: 2023. november 3-tól

4

Hatályon kívül helyezte a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatálytalan: 2023. november 3-tól

5

Hatályon kívül helyezte a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatálytalan: 2023. november 3-tól

6

Hatályon kívül helyezte a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatálytalan: 2023. november 3-tól

7

Hatályon kívül helyezte a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatálytalan: 2023. november 3-tól

8

Hatályon kívül helyezte a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatálytalan: 2023. november 3-tól

9

Hatályon kívül helyezte a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatálytalan: 2023. november 3-tól

10

Hatályon kívül helyezte a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatálytalan: 2023. november 3-tól

11

Hatályon kívül helyezte a 27/2023. (XI.02.) rendelet, hatálytalan: 2023. november 3-tól

12

2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata; Hatálytalan: 2023. január 1. napjátólA Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.002/2023/4. számú végzésével elrendelte a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozata közzétételét követő napig.

13

2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata; Hatálytalan: 2023. január 1. napjátólA Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.002/2023/4. számú végzésével elrendelte a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozata közzétételét követő napig.

14

2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata; Hatálytalan: 2023. január 1. napjátólA Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.002/2023/4. számú végzésével elrendelte a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozata közzétételét követő napig.

15

2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata; Hatálytalan: 2023. január 1. napjátólA Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.002/2023/4. számú végzésével elrendelte a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozata közzétételét követő napig.a 39/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelet szerinti szöveggel lép hatályba

16

2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata; Hatálytalan: 2023. január 1. napjátólA Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.002/2023/4. számú végzésével elrendelte a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozata közzétételét követő napig.

17

2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata; Hatálytalan: 2023. január 1. napjátólA Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.002/2023/4. számú végzésével elrendelte a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozata közzétételét követő napig.

18

2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata; Hatálytalan: 2023. január 1. napjátólA Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.002/2023/4. számú végzésével elrendelte a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozata közzétételét követő napig.a 39/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelet szerinti szöveggel lép hatályba

19

2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata; Hatálytalan: 2023. január 1. napjátólA Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.002/2023/4. számú végzésével elrendelte a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozata közzétételét követő napig.a 39/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelet szerinti szöveggel lép hatályba

20

2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2023/5. számú határozata; Hatálytalan: 2023. január 1. napjátólA Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.002/2023/4. számú végzésével elrendelte a rendelet 11–18. §-ainak ideiglenes alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozata közzétételét követő napig.a 39/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelet szerinti szöveggel lép hatályba