Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2006(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2015. 05. 01

Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk

(l) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2006.(I.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:1.§


Az R. a következő 4/A.§-al egészül ki:


„4/A.§

(1) Borsodszirák Község Képviselő-testületének Borsodszirák község Közoktatásáért és Közneveléséért kitüntető díja adományozható annak a borsodsziráki nevelési-oktatási intézményben több éve pedagógusként dolgozó személynek, aki kiemelkedő nevelő-oktató munkát végez.

(2) A kitüntetés díszes oklevél.

(3 ) A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom személyek esetén nettó 15.000.- Ft.


2.§


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


    Tóth Attila                                               Némethné Fodor Szilvia

                                            polgármester                                                          jegyző