Borsodszirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2015. 04. 29

Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:1. §A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(II.11.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében a „250%-át” szövegrész helyébe a „300%-át” szöveg lép.2.§A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


                        Tóth Attila                                                      Némethné Fodor Szilvia

                      polgármester                                                       jegyző