Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2020. (XI.26) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 17

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2020. (XI.26) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.17.

Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.