Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2022.05.28.

Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § (1) AZ R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 1. melléklet helyére a rendelet 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott, 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletek helyére a rendelet 2. melléklet,3. melléklet és 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.