Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.27.

Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 544 525 178 Ft bevétellel

b) 467 576 315 Ft kiadással

c) 76 948 863 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint azon belül kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Bartók Béla Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 9. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §1

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. május 27-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 5. § 2022. május 28-án lép hatályba.

1

Az 5. § a(z) 6. § (2) bekezdés alapján 2022. május 28-án lép hatályba.